شرایط وام نوسازی خودروهای فرسوده

شرایط تسهیلات نوسازی خودروهای فرسوده بانک ملت اعلام شد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در راستای اجرای مصوبه هیأت محترم دولت، طرح جمع آوری و تعویض خودروهای فرسوده با همکاری سازمان شهرداری ها، بانک ملت و شرکت های خودروسازی (ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن) به مرحله اجرا درآمده است.

مراحل انجام کار

1- مراجعه متقاضی به نمایندگی های منتخب شرکت های خودروساز .
2- ارائه مدارک مربوط به خودرو فرسوده به نمایندگی منتخب.
3- متقاضی درصورت درخواست خرید خودرو، از مسئول نمایندگی فرم های مربوطه را دریافت کرده و ضمن تکمیل فرم، مدارک موردنیاز را به نمایندگی تحویل می دهد .
4- تکمیل فرم شماره 1 (تبادل اطلاعات بین نماینده کارگزار و بانک-معرفی-) توسط نمایندگی و تحویل فرم مربوطه به متقاضی جهت ارائه به شعبه منتخب بانک.
5- مراجعه متقاضی به شعبه منتخب بانک و ارائه معرفی نامه مأخوذه از نمایندگی و سایر مدارک مورد نیازجهت بررسی تعلق تسهیلات به متقاضی توسط شعبه (با توجه به مدارک ارائه شده و ضامن معرفی شده، مهلت بررسی و استعلام پرونده مذکور به متقاضی اعلام می گردد- حداکثر زمان اعلامی از سوی شعب به متقاضی 10 روز خواهدبود).
6- تکمیل پرونده اعطای تسهیلات توسط شعبه وانجام امور مربوط به استعلام و اخذ کداعتباری به منظور بررسی تعلق تسهیلات به متقاضی و تکمیل و مهر و امضاء فرم واصله از سوی نمایندگی (فرم شماره 1 مندرج در بند4) جهت تحویل به متقاضی برای ارائه به نمایندگی.
7- مراجعه متقاضی به شعبه منتخب در موعد مقرر و اخذ فرم مربوطه (مندرج در بند 6 ) جهت ارائه به نمایندگی و افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نزد شعبه منتخب.
8- مراجعه مجدد متقاضی به نمایندگی و ارائه فرم تاییدشده ازسوی شعبه منتخب و انجام مراحل تحویل خودرو فرسوده به مراجع ذی ربط (با هماهنگی نمایندگی).
9- تکمیل و مهر و امضاء فرم شماره 3 (تبادل اطلاعات بین نماینده کارگزار و بانک ) توسط نمایندگی و تحویل آن به متقاضی جهت ارائه به شعبه منتخب .
10- مراجعه متقاضی به شعبه منتخب و ارائه فرم شماره3 (مندرج در بند9 ) صادره از سوی نمایندگی شرکت خودروساز.
11- صدور چک بانکی ( معادل مبلغ قید شده در فرم شماره 3) در وجه شرکت خودروساز توسط شعبه منتخب و تحویل آن به متقاضی ویا نماینده قانونی وی.
12- مراجعه مشتری به نمایندگی جهت تحویل چک بانکی صادره از سوی شعبه منتخب و طی نمودن مراحل تحویل خودروی جدید.
مشخصات تسهیلات اعطایی
1- نوع قرارداد: فروش اقساطی خرید خودرو
تعریف :واگذاری عین خودرو به قیمت مشخص به متقاضی به نحوی که تمام یا قسمتی از بهای قیمت خودروی مزبور، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد .
2- میزان تسهیلات قابل اعطاء : میزان تسهیلات قابل اعطاء به متقاضی معادل 80درصد بهای خودرو حداکثر به مبلغ 000ر000ر50 ریال است.
3- مدت بازپرداخت : مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات 5 سال است.
4- کارمزد : نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک معادل نرخ مصوب شورای عالی پول واعتبار (درحال حاضر 14%) می باشد، که 7درصد آن بعهده متقاضی بوده و 7درصد یارانه سود ازسوی سازمان تامین می گردد.
5-تعداد اقساط : 60 قسط
شرایط و مدارک مورد لزوم اعطای تسهیلات
الف- مدارک
1- درخواست کتبی متقاضی
2- اصل و تصویر شناسنامه
3- ارائه کارت ملی یا کدملی
4- مستندات مربوط به اثبات وضعیت شغلی متقاضی
اول- در صورتی که متقاضی کارمند باشد :
- ارائه آخرین فیش حقوقی تائید شده توسط سازمان مربوطه
دوم- درصورتی که متقاضی مالک تاکسی باشد :
- معرفی نامه از اتحادیه تاکسیرانی
- ارائه پروانه تاکسیرانی که دارای اعتبار زمانی باشد
سوم- سایر متقاضیان :
- ارائه مستندات کافی مورد قبول بانک در ارتباط با شغل فعلی و میزان درآمد حاصله بصورت مقتضی
5- سایر مستندات مورد نیاز به تشخیص مرجع تصویب اعتبار شعبه
ب- شرایط
1- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نزد شعبه منتخب با حداقل موجودی جهت شرکت درقرعه کشی
2-ارائه وثایق معتبر که می تواند یک یا ترکیبی از موارد ذیل باشد:
اول- سفته معتبر معادل میزان بدهی، که ظهر سفته ها بایستی در حضور نماینده بانک توسط ضامنین امضاء گردد
دوم- اوراق مشارکت فروخته شده توسط بانک ملت
سوم- ترهین خودرو مورد خریداری(صرفاً برای تاکسی های گردشی داخل شهری)
چهارم- سپرده های بلندمدت
پنجم- ترهین ملک مسکونی داخل شهری
3- شرایط ضامن سفته:
اول- درصورتی که ضامن کارمند باشد :
- اصل و تصویر شناسنامه
- ارائه آخرین فیش حقوقی
- گواهی کسر اقساط از طرف سازمان متبوع ضامن
- ارائه کارت ملی یا کدملی
دوم- درصورتیکه ضامن دارای شغل آزاد(کاسب) باشد :
- اصل و تصویر شناسنامه
- اصل و تصویر سند مالکیت محل کسب یا اجاره نامه معتبر
- اصل و تصویر جواز کسب
- ارائه کارت ملی یا کدملی
تعیین شعب منتخب جهت اجرای طرح با توجه به آدرس نمایندگی شرکت های خودروساز بوده که مشخصات شعب مورد نظر در سایت بانک ملت به آدرس : www. bankmellat.ir قابل دستیابی است.
جهت تسریع در روند اعطای تسهیلات و سرعت بخشیدن به اجرای طرح مزبور، بانک ملت به شعب منتخب تفویض اختیار نموده است. بر این اساس کمیته اعتباری متشکل در شعب منتخب پس از بررسی پرونده اعطای تسهیلات در صورت احراز شرایط لازم راساً نسبت به تصویب تسهیلات و عقد قرارداد اقدام و چک بانکی را در وجه شرکت خودروساز مربوطه صادر خواهند نمودذا نیازی به ارجاع پرونده های مربوط به این طرح به مراجع تصویب اعتباری بالاتر نیست.
توضیحات مهم
1- بیمه کامل بدنه خودرو طی دوران بازپرداخت الزامی است و گیرنده تسهیلات موظف است در سررسیدهای سالانه تصویر بیمه نامه موصوف را به بانک ارائه نماید.
2- بانک ملت با توجه به تعداد نمایندگی های منتخب شرکت های خودروساز، شعب منتخب خود را که به صورت باجه های عصر جهت ارائه خدمات و اعطای تسهیلات در خصوص طرح مزبور فعالیت خواهند داشت، معرفی نموده است .
3- متقاضیان معرفی شده از سوی نمایندگی های شرکت های خودروساز جهت ارائه مدارک و دریافت تسهیلات، صرفاً می توانند درساعات کار باجه بعدازظهر به شعب منتخب مراجعه نمایند .