به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران(econews.ir)،"بیژن زنگنه" چندی پیش اظهار کرد که قیمت واقعی بنزین بسیار بیشتر از قیمت فعلی آن است بنابراین باید در راستای تولید خودروهای ارزان قیمت در کنار افزایش نرخ بنزین حرکت کنیم.
در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره امکان کاهش قیمت خودروهای داخلی میگوید: اگر تحریمهای خارجی بر ضد صنعت خودرو برداشته شده و نرخ دلار در بازار آزاد نیز به حدود ۲۵۰۰ تومان برسد قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه هماکنون خودروسازان با قیمتهای فعلی محصولاتشان را با ضرر و زیان تولید میکنند، خاطرنشان میکند: اگر قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۸۰۰ تومان برسد خودروسازان از زیان خارج میشوند. در صورت کاهش آن به ۲۵۰۰ تومان نیز حاشیه سود ناچیزی ایجاد خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه میدهد: طبیعی است که برای کاهش قیمت خودرو باید قیمت ارز و مواد اولیه تولید آن کاهش یابد بنابراین تا زمانی که نرخ مواد اولیهای چون مس، پلیمر و فولاد کاهش نیابد صحبت از کاهش قیمت خودرو نیز منطقی نخواهد بود.
وی تصریح میکند: تولید خودروهای داخلی با همین قیمتها نیز در شرایط تحریم و رشد شدید نرخ ارز و مواد اولیه، کار دشواری است. سخن گفتن از کاهش قیمت خودروها در این شرایط نشان دهنده بیاطلاعی گوینده آن از شرایط فعلی این صنعت است.