مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
شروط جدید واردات کامیون چیست؟

مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه گمرک در بخشنامه جدیدی با اعلام ۴ شرط واردات کامیون پس از اعلام به سازمان راهداری تاکید کرد: واردات کامیون بالای ۳ سال ممنوع است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در بخشنامه فرود عسگری آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره 481-210/92 مورخ 4/2/92 به انضمام تصویب نامه شماره 202282/ت47268هـ مورخ 13/10/90 هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرایی بند (هـ) ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه جهت اطلاع و اقدام بشرح ذیل ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد تصویب نامه و پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و رعایت کامل مقررات امورگمرکی اقدام لازم معمول نمایند.
1- شرکتهای حمل و نقل جاده ای ایرانی جهت واردات کامیون مورد نیاز خود می بایست به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مراجعه و سپس جهت اخذ ثبت سفارش به سازمان های صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.
2-مشخصات مندرج در ثبت سفارش های ارائه شده می بایست دقیقاً مطابق با مشخصات کامیون های وارده اعم از تیپ موتور، سال ساخت، مدل و .... باشد.لازم بذکر است ثبت سفارشهای ارائه شده از محل این مصوبه صرفا جهت کامیونهای با ظرفیت بیش از ده تن می باشد
3-شرکت های حمل و نقل حائز شرایط می بایست به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مراجعه تا ضوابط تائید و تشخیص تدوین شده را دریافت نمایند. کامیونهای وارداتی شرکتهای حمل و نقل داخلی دارای شرایط زیر باشند :
الف) سال ساخت آنها کمتر از سه سال باشد.
ب) کامیوهای وارداتی می بایست دارای نمایندگی و خدمات پس از فروش، انطباق با استانداردهای آلایندگی شورای عالی حفاظت محیط زیست، استاندارد اجباری و انطباق با معیارهای مصرف سوخت باشند.(ضوابط فنی خودروهای موصوف در هر مورد می بایست از طریق این مرکز به آن گمرک ابلاغ شده باشد)
ج) شرکتهای ایران حمل و نقل جاده ای در صورت ارائه گواهی اسقاط کامیوهای فرسوده با عمر بیش از 25 سال، ازستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و تائید این مرکز در هر مورد به ازای هر کامیون مشمول بیست و پنج درصد تخفیف در سود بازرگانی واردات یک دستگاه کامیون با ظرفیت حداکثر سه تن، بالاتر از کامیون اسقاط شده می شوند.
د)ارائه گواهی از سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای مبنی بر اینکه کامیون های موصوف از مشخصات فنی و ضوابط کاربرد جاده ای برخوردار باشند.
بدیهی است واردات کامیون به نام شرکت ایرانی حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد و کامیونهای وارداتی تا پنج سال از تاریخ ترخیص، تنها به سایر شرکتهای حمل و نقل جاده ای قابل واگذاری خواهند بود و مراتب می بایست توسط گمرک محل با درج در پروانه گمرکی به نیروی انتظامی یادآوری گردد و ارائه ثبت سفارش معتبر شرکتهای حمل و نقل پس از ابلاغ ضوابط فنی کامیونهای مربوطه (بندهای 3 و 4) توسط این مرکز به گمرکات اختصاصی قابلیت اجرایی دارد.
بدیهی است بخشنامه موصوف صرفاً جهت گمرکات اختصاصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع می باشد.