شرکای خودروسازان هیچ اقدامی برای تأمین مواد اولیه نکردهاند


دبیر شورای هماهنگی انجمنهای تخصصی نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو با تأکید بر لزوم سرمایهگذاری طرفهای خارجی در صنعت خودرو، گفت: خودروسازان خارجی تاکنون اقدام عملی برای رفع تحریمها علیه خودروسازی ایران انجام ندادهاند.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، آرش محبینژاد با اشاره به کاهش 30 درصدی تولید خودرو در کشور طی 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهار داشت: تولید خودرو در 8 ماهه امسال حتی نسبت به سال گذشته که بدترین سال تولید خودرو بود، 30 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در 100 روز باقیمانده سال جاری باید یک طرح ضربتی برای احیای صنعت خودرو اجرا شود، افزود: صنعت خودرو با مشکلاتی مانند تحریمها، کمبود نقدینگی، قیمتگذاری و برخی قوانین و مقررات روبرو است.
وی با اشاره به توافق ژنو، به فارس گفت: تاکنون هیچ اتفاق عملی برای رفع تحریم خودروسازی ایران صورت نگرفته و رفتار شرکتهای خارجی نیز در تأمین مواد اولیه و مایحتاج صنعت خودروی ایران تغییر نکرده است.
محبینژاد با تأکید بر لزوم اجرای یک طرح ضربتی برای احیای صنعت خودرو، گفت: طرح ضربتی احیای صنعت خودرو از سوی شورای هماهنگی انجمنهای تخصصی قطعهسازان خودرو تهیه و به وزارت صنعت ارائه شده است.
وی اظهار داشت: اگر قرار است به هدف تعیین شده برای تولید 900 هزار دستگاه خودرو در سال جاری برسیم، باید یک طرح جامع در ارتباط با صنعت خودرو اجرا شود.
وی توضیح داد: در طرح ارائه شده به وزارت صنعت، موضوع افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی و رشد کیفیت آنها مطرح شده است.
به گفته دبیر شورای هماهنگی انجمنهای نیرومحرکه، مهمترین محورهای طرح ضربتی احیای صنعت خودرو به مسائلی مانند حل مشکلات کمبود نقدینگی خودروسازان از طریق بانکها و همچنین ابزارهای تخصصی جبران نقدینگی توجه دارد.
وی با بیان اینکه قیمتگذاری خودرو یکی دیگر از محورهای این طرح است، ادامه داد: 40 درصد مواد اولیه مصرفی در صنعت خودرو توسط واحدهای دولتی تأمین میشود که فلزات، پلیمرها، مواد پتروشیمی و محصولات نفتی مانند روغن از آن جمله است.
وی تأکید کرد: اگر دولت به دنبال کاهش قیمت تمام شده خودرو است، باید قیمت این مواد اولیه را کاهش دهد، این در حالی است که طی 4 سال اخیر قیمت این مواد 3 تا 5 برابر شده است.