با اتفاقات رخ داده در روزهای اخیر احتمال کنار رفتن شورای رقابت از صنعت خودرو افزایش یافته است. به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «پرشین خودرو»، اگرچه مسوولان شورای رقابت در یکی دو سال اخیر بارها از ضرورت قیمتگذاری خودروها از سوی این شورا سخن گفته بودند اما از اواخر بهمن ماه سال گذشته با حمایت رییس جمهوری، شورای رقابت رسما مسوول قیمتگذاری خودرو شد.
از آن زمان تاکنون شورای رقابت قیمت برخی خودروهای پرتیراژ را تعیین کرده و قیمت باقی خودروهای داخلی از جمله تندر 90، خودروهای مونتاژی چینی و همچنین خودروهای وارداتی تعیین نشده است.
این موضوع انتقاد خودروسازان و همچنین مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشته است. از آن سو میزان کاهش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی مصرفکنندگان را راضی نکرده و آنها نیز به جرگه منتقدان شورای رقابت پیوستهاند.
به گزارش ایسنا، در این شرایط و در حالی که برخی کارشناسان پیشنهاد خروج شورای رقابت از عرصه قیمتگذاری خودرو را مطرح کردهاند، وزیر صنعت، معدن و تجارت از شکست پروژه شورای رقابت خبر داده و اظهار کرده که مطمئنا قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بازگردانده خواهد شد.
مهدی غضنفری در گفتوگویی با سایت رسمی این وزارتخانه اعلام کرده که سال گذشته پس از آن که وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو را اعلام کرد برخی رسانهها و رییس جمهوری با آن مخالفت کردند.
وی با اشاره به اظهارات رییس جمهوری در یکی از گفتوگوهای تلویزیونی مبنی بر این که کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به شورای رقابت واگذار میکنیم، اظهار کرده که ما به احترام دوستان قیمتگذاری را به شورای رقابت واگذار کردیم اما میدانستیم که این موضوع مشکلی را حل نخواهد کرد.
در این شرایط برخی تحلیلگران میگویند به نظر میرسد با اظهارات اخیر بالاترین مقام صنعتی کشور، پرونده کاری شورای رقابت در صنعت خودرو بسته شده و قیمتگذاری خودرو دوباره به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بازگردانده خواهد شد.