پژویان اعلام کرد:
شورای رقابت در قیمت گذاری موفق بود


رییس شورای رقابت با بیان اینکه این شورا در طول مدت فعالیت خود اقداماتی صورت داده که در کشور سابقه نداشته است گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت شکست خود را بر گردن شورا نیندازد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، جمشید پژویان ضمن انتقاد از برخی از اظهارنظرها بدون پشتوانه نسبت به اقدامات شورای رقابت عنوان کرد: اگر خودروسازان متضرر شدهاند به دلیل اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در سال 90 بیش از هفت ماه خودروسازان را برای گرفتن یک تصمیم معطل کرد و تولیدات آنها را با کاهش جدی مواجه کرد.
وی با بیان اینکه شورای رقابت یک نهاد فرا قوهای است و هیچ شخصیت حقیقی و یا حقوقی حق دخالت در وظایف آن را ندارد، تصریح کرد: بر حسب متن قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی نظارت و قیمتگذاری در تمامی بازارهای انحصاری در اختیار شورای رقابت است و اگر بعضی از نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله تشکیک کردهاند نشاندهنده این است که از قانون اطلاع ندارند.
رییس شورای رقابت با اشاره به استقبال مدیران عامل دو شرکت خودروسازی بزرگ ایران از دستورالعمل مصوب این شورا اظهار کرد: از ابتدای سال جاری که دستورالعمل قطعی خودرو در اختیار خودروسازان قرار گرفت شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور تمام محصولات خود را با توجه به این دستورالعمل به فروش رساندند و این استقبال تا حدی بود که مدیران عامل ایران خودرو و سایپا اظهار کردند که ای کاش این دستورالعمل پنج سال زودتر تصویب میشد.
پژویان از دریافت گزارش سه ماهه فروش خودروسازان در سال 92 خبر داد و گفت: طبق این گزارش تمامی زوایای بازار توسط دستورالعمل شورا کنترل شده است و خودروسازان تمامی خودروهای خود را با توجه به این منطق اقتصادی مناسب که توسط کارشناسان شورای رقابت تصویب شده است به فروش رساندهاند.
وی به ایسنا گفت: شورای رقابت از اسفند سال 91 وارد عرصه قیمت گذاری خودرو شد و نتیجه به دست آمده پس از سه ماه نشان دهنده موفقیت کامل شورا در این زمینه است پس انتظار این است که مسوولان و یا افرادی که در این زمینه اظهارنظر می کنند با توجه به حقیقت صحبت کنند نه این که با استناد به یک نقل و قول و یا سخنی که از طرف شورا رسما بیان نشده اقدامات شورای رقابت را زیر سوال ببرند.