نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره درخواست خودروسازان از شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو، گفت: من ورود شورای رقابت را به این موضوع از بیخ و بن غیرقانونی میدانم و معتقدم شورای رقابت حق دخالت در این کار را ندارد.
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «پرشین خودرو»، ،عزیز اکبریان با بیان اینکه قیمتگذاری خودرو وظیفه سازمان حمایت است، افزود: این موضوع هیچ ارتباطی به شورای رقابت ندارد و متاسفانه این شورا با حرکتهایی که انجام داده هم به مردم ضرر رسانده و هم در حال نابودن کردن خودروسازی است.
وی با تاکید بر اینکه دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو غیرقانونی و اشتباه است، یادآور شد: دو ماه قبل از سال جاری رییسجمهور دستور داده بود شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو وارد عمل شود اما این شورا عملا تاکنون نتوانسته به تصمیم مشخصی برسد و همین باعث شده کارخانجات خودروسازی به مردم بلاتکلیف باشند و نتوانند تصمیم بگیرند.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم کرج در مجلس ادامه داد: وظیفه تعیین قیمت کالاها و تولیدات صنعتی اعم از خودرو و غیرخودرو به عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است اما این سازمان فعلا از قیمتگذاری خودرو منع شده و در مقابل شورای رقابت که قدرت تصمیمگیری در این زمینه را ندارد، وارد این کار شده که این امر موجب شده هم تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان ضرر کنند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: پیش از ورود شورای رقابت، سازمان حمایت داشت مشکل را حل میکرد اما متاسفانه معلوم نیست به چه دلیل این کار انجام نشد.