صادرات خودرو ایران در دو ماهه نخست امسال با کاهش 84.74 درصدی به 1006 دستگاه رسید.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، براساس تازهترین آمار گمرک ایران در دو ماهه نخست 1392 ارزش خودروهای صادراتی ایران نیز با کاهش 78.73 درصدی به 8 میلیون دلار رسید. همچنین وزن خودروهای صادراتی با افت 82.52 درصدی بالغ بر 1000 تن شد. میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی طی دو ماهه اول 1392 مبلغ 7825 دلار بود که نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش 39.38 درصدی را نشان میدهد.
84.39 درصد از کل خودروهای صادراتی ایران در این مدت به مقصد بازار عراق ارسال شدند. تعداد بسیار محدودی خودرو نیز به آذربایجان، عراق و اوکراین صادر شد.
صادرات خودرو به عراق در این مدت با کاهش 84.76 درصدی به 849 دستگاه رسید. سال گذشته برخی رسانهها از توقف صادرات خودروی ایران به عراق از ابتدای سال جاری میلادی خبر دادند. براساس ادعای این رسانهها مقامات عراقی به بهانه غیراستاندارد و بیکیفیت بودن خودروهای ساخت ایران جلوی ورود این خودروها را به کشورشان گرفتهاند. اگرچه بعدا وزارت بازرگانی عراق با انتشار بیانیهای توقف صادرات خودروهای ایرانی را به این کشور تکذیب کرد. هماکنون بیشترین خودروهایی که در عراق از آن استفاده میشود، خودروهای ساخت ایران است.
صادرات خودرو در دو ماهه ابتدایی 1392 سهمی معادل 0.16 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داد.