در سال 92 رخ می دهد
صادرات 20 میلیارد تومانی ایساکو

پ
مدیرعامل خدمات پس از فروش ایران خودرو اعلام کرد: صادرات ایساکو درسال 91 چهار برابرسال 90 بودو در سال جاری هم 20 میلیارد تومان صادرات هدفگذاری شده است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، علی نمکین مدیر عامل ایساکو با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه در بازارهای صادراتی، آموزش و تامین قطعات نیز دنبال می شود، گفت : ایران خودرو 800 نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش در کشور دارد و به منظور ارتقای کیفیت خدمات فروش و پس از فروش، در سال جاری 35 نمایندگی جدید نیز به شبکه خواهد افزود.
مدیر عامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو افزود : ایران خودرو استانداردهای خاص خود را برای ارایه خدمات به مشتریان دارد و هر نمایندگی که از استانداردها و آیین نامه ها عدول کند، با او برخورد خواهد شد.
وی تعداد نمایندگی هایی را که استانداردهای لازم را نداشته و موفق به کسب آن نیز نشدند را حدود 60 مورد عنوان کرد و افزود: برخی از این تعداد نیز مرتکب تخلف های دیگری از جمله نارضایتی مشتریان شده اند.
مدیر عامل ایساکو تاکید کرد: در صورتی که لغو امتیاز به دلیل تخلف درجه یک باشد، اعطای مجدد نمایندگی به آن فرد ممکن نیست و در صورت نیاز منطقه، افراد جدید میتوانند برای گرفتن نمایندگی ایران خودرو اقدام کنند.
نمکین امتیاز نمایندگی را غیر قابل خرید و فروش ذکر کرد و گفت: افراد جدید پس از مصاحبه و انجام سایرفرایندها و دستورالعملها میتوانند امتیاز تاسیس نمایندگی را از ایران خودرو دریافت کنند.
وی دفاتر منطقه ای را تجربه موفقی در ایران خودرو دانست و اظهار داشت: هم اکنون 12 دفتر منطقه ای تمام کشور را پوشش میدهند.
مدیر عامل ایساکو اظهار داشت: بر اساس مستندات و شواهد، در 10 سال گذشته، توجه خاصی به خدمات پس از فروش شده و شاخص های مربوط توسط شرکت بازرسی کیفیت واستاندارد که یک نهاد مستقل از خودروسازان است، مورد بررسی قرار می گیرد.
نمکین، از مشتریان خواست برای دریافت قطعات و خدمات استاندارد فقط به شبکه نمایندگیهای مجاز مراجعه کنند و با اشاره به رواج قطعات تقلبی در بازار، اظهار داشت: تا کنون چندین پرونده در خصوص شبکه های توزیع قطعات تقلبی در مراجع قضایی تشکیل شده و 17 پرونده در حال رسیدگی است.