صدور سند برای خودرو تولید نشده!

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با اشاره به تخلف خودروسازان در تولید خودرو با استاندارد یورو ۲ گفت: بحثهایی در مورد صدور سند و کارت خودرو برای خودروهایی که هنوز تولید نشدهاند، شنیدهایم که بر این اساس، قرار بود پس از اتمام مهلت، نسبت به تولید خودروی یورو ۲ اقدام شود.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، محسن صالحینیا در یک نشست خبری در پاسخ به این سؤال که با اتمام فرصت خودروسازان برای تولید خودرو با استاندارد یورو 2 و پیش از تمدید این مهلت، برخی خودروسازان نسبت به صدور سند خودرو جهت پلاک شدن آن با استاندارد یورو 2 اقدام کرده بودند تا پس از پایان مهلت مقرر، نسبت به تولید خودرو با این استاندارد اقدام کنند. وزارت صنعت چه واکنشی نسبت به این موضوع داشته است؟ اظهار داشت: ما هم در جریان این موضوع هستیم و مشکلاتی در تولید خودرو با استاندارد یورو 4 وجود داشت.
وی تأکید کرد: خودروسازان باید بابت تأخیر در تحویل خودرو به خریداران، زیان پرداخت کنند.
صالحی نیا با بیان اینکه وزارت صنعت یک نظارت کلان بر خودروسازان دارد، افزود: خودروسازان باید با رؤیت آییننامهها و ضوابط مرتبط با حقوق مصرف کننده و استانداردهای کیفی، آلایندگی و مصرف سوخت نسبت به تولید اقدام کنند.
وی توضیح داد: ما هم بحث دریافت مجوز شمارهگذاری برای خودروهای با استاندارد یورو 2 پیش از تولید را شنیدهایم و این مسئله در ارتباط با تضعیف حقوق مصرفکننده پیگیری خواهد شد.
صالحینیا با بیان اینکه شرایط لازم برای تولید همه خودروها با استاندارد یورو 4 جهت در یافت تأییدیه نمونه فراهم شده است، گفت: مشکلاتی در فرایند تولید انبوه خودرو با استاندارد یورو 4 وجود دارد.
وی توضیح داد: یکی از این مشکلات، محدودیت در تأمین تجهیزات و قطعات برای تولید خودرو با استاندارد یورو 4 است و علاوه بر این، توزیع سراسری سوخت یورو 4 نیز صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید برخی خودروها با استاندارد یورو 4 انجام میشود، تصریح کرد: قرار شد در کارگروهی، شرایط لازم برای امکان تأمین سوخت سراسری و تولید انبوه خودروهای استاندارد یورو 4 پیگیری شود.
صالحینیا تأکید کرد: خودروسازان موظفند بر اساس آییننامه رعایت حقوق مصرفکنندگان خودرو عمل کنند و خریدارانی که برای تحویل خودروی خود با تأخیر روبرو شدهاند، باید از حقوق خود در این زمینه برخوردار شوند.

تسهیلات 6 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی
معاون وزیر صنعت در ادامه با اشاره به مصوبه تخصیص 10 درصد مانده منابع صندوق توسعه ملی در سالهای 91 و 92 به بخش صنعت، گفت: جمع این تسهیلات به 2 میلیارد و 400 میلیون دلار میرسد که با احتساب ارز 2500 تومانی، منابع ریالی حاصل از این محل حدود 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی با بیان اینکه تاکنون 5 هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات 8 هزار و 500 میلیارد تومانی از سوی وزارت صنعت به صندوق توسعه ملی معرفی شدهاند، گفت: حدود 550 واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات هزار و 550 میلیارد تومانی از سوی صندوق توسعه ملی به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
به گفته وی، این تسهیلات با مدت بازپرداخت یک یا 2 سال و نرخ بهره 16 درصد به متقاضیان ارائه میشود.
صالحینیا در ادامه در خصوص وضعیت تولید در کشور نیز اظهار داشت: حدود 60 هزار واحد تولیدی فعال در کشور وجود دارد که 25 هزار واحد تولیدی در استانهای مختلف توسط وزارت صنعت مورد پایش قرار گرفتهاند.
وی افزود: از این تعداد، حدود هزار واحد متوسط و بزرگ (100 واحد بزرگ و 900 واحد متوسط) و 24 هزار واحد کوچک هستند که به واحدهای خوب، متوسط، ضعیف و بحرانی تقسیم شدهاند.
وی با بیان اینکه تعداد واحدهای خوب (واحدهایی که حداقل معادل متوسط 5 سال گذشتهاشان تولید دارند) در سال 88 حدود 59 درصد بوده است، گفت: این رقم در سال 91 به 45 درصد رسیده و در مقابل، تعداد واحدهای متوسط (واحدهای با کاهش حداکثری 5 درصد در تولید) از 8 درصد در سال 88 به 20 درصد در سال 91 رسیده است که نشان می دهد برخی از واحدهای خوب به آمار واحدهای متوسط پیوسته است.
به گفته معاون وزیر صنعت، تعداد واحدهای ضعیف نیز از 3 واحد در سال 88 به 7 واحد در سال 91 رسیده و تعداد واحدهای بحرانی در این مدت در حد 2 درصد باقی مانده است.
وی ادامه داد: در این مدت در برخی شاخصها مانند نسبت بنگاههای کاملاً تعطیل به کل بنگاهها تغییری نداشتهایم و در تعداد واحدهای بحرانی و همچنین راندمان تولید برخی کاهشها مشاهده میشود.

موافقت دولت با دو برابر شدن زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی
وی در ادامه با اشاره به جلسهای با اعضای انجمن صنایع نساجی، گفت: در حال حاضر تولید واحدهای نساجی نسبت به 4 سال گذشته وضعیت مطلوبی پیدا کرده و تهدید واردات برای این واحدها به صفر رسیده است.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز و عدم توجیهپذیری قاچاق باعث رشد صنعت نساجی در کشور شده است.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: در جلسه با فعالان صنعت نساجی، موضوع محدودیت سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی در واحدهای نساجی مطرح شد و علاوه بر این، بحثی در مورد بازپرداخت تسهیلات ارزی از سوی صنعتگران طرح شد.
وی افزود: برخی صنعتگران در سالهای گذشته تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی دریافت کرده بودند که در حال حاضر باید آن را با نرخ ارز مبادلهای بازپرداخت کنند.
وی با بیان اینکه نرخ ارز مبادلهای تقریباً 2 برابر نرخ ارز دریافتی از حساب ذخیره ارزی است، گفت: بر این اساس، پیشنهادی را به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه کردیم تا مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز دو برابر شود.
وی ادامه داد: کلیات این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شده و قرار است جهت اجرای آن، پیشنهادی از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت تدوین شود.

وعده خودروسازان برای افزایش تولید
وی در ادامه با اشاره به پایین بودن میزان تولید خودرو در کشور، گفت: برای فروش خودرو به ارزش 15 هزار میلیارد تومان در طول یک سال، به سرمایه در گردش 7 هزار و 500 میلیارد تومانی نیاز است که 50 درصد این رقم از طریق تسهیلات بانکی و بقیه از محلهای دیگر مانند سهامداران تأمین میشود.
صالحینیا با اشاره به جلسه روز گذشته با خودروسازان، گفت: در این جلسه، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور قول دادند که تولید هر کدام از آنها در مردادماه به روزانه 1500 دستگاه و از شهریور به بعد به روزانه 2000 دستگاه برسد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید هر کدام از شرکتهای خودروساز به طور متوسط روزانه 1200 دستگاه است، گفت: خودروسازان برای افزایش تولید، هیچ پیششرطی را در مورد مسائل حاکم بر کارخانه مطرح نکردند.