سازمان توسعه تجارت برای دو مدل خودروی سواری با حجم موتور بیش از 2500 سیسی مجوز واردات صادر کرد.
در حالی از نیمه دوم سال گذشته در پی محدودیتهای تجاری ایجاد شده ثبت سفارش واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سیسی متوقف شد که سازمان توسعه تجارت در فهرست تازه خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال 1392 نام دو خودروی با حجم موتور بیش از 2500 سیسی را آورده است.
بر این اساس به دو مدل از خودروهای سواری ولوو که دارای حجم موتور 2521 سیسی هستند مجوز واردات در سال جاری داده شده است.
از آغاز تعیین گروههای کالایی برای ثبت سفارش واردات کالا، خودروهای سواری مشمول ردیف دهم گروه کالایی قرار گرفتند و به همین دلیل ثبت سفارش آنها نیز متوقف شد. اما به منظور تحقق درآمدهای دولت از محل مالیاتهای غیرمستقیم قرار شد خودروهای سواری با حجم گنجایش موتور حداکثر 2500 سیسی مشمول گروه نهم کالایی شوند و ثبت سفارش آنها نیز صرفا با ارز متقاضی (غیربانکی) انجام شود.
همچنین پس از غربالگری صورت گرفته در گروههای کالایی، ثبت سفارش خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سیسی متوقف شد و صرفا خودروهایی با حجم موتور کمتر از 2500 سیسی منوط به رعایت ضوابط فنی واردات خودرو مجاز به ثبت سفارش هستند.
از سوی دیگر از نیمه دوم سال گذشته مدت زمان اعتبار ثبت سفارش واردات کالا به سه ماه کاهش یافت که به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که عملا کلیه ثبت سفارشهای انجام شده برای واردات خودرو از سال گذشته تاکنون به اتمام رسیده است.
در همین حال دولت در اواخر سال گذشته به صدور بخشنامهای اجازه ثبت سفارش و واردات کالاهای اولویت 10 را به صورت محدود و تا پایان فروردین امسال صادر کرد. با این حساب میتوان نتیجه گرفت که کلیه محمولههای وارداتی کالاهای اولویت 10 تا پایان سال قبل وارد کشور شدند و مشخص نیست سازمان توسعه تجارت با چه توجیحی برخلاف قانونی که خودش وضع کرده به واردات دو مدل خودروی با حجم موتور بیش از 2500 سیسی مجوز داده است.