صرفه جویی ورق های فولادی در زامیاد

با تهیه و گروهبندی سایز برش ورق 0.8 خودرو،کاهش سفارشگذاری از 400 تن به 100 تن در هر سفارش و ذخیره 25درصدی سرمایه در شرکت زامیاد محقق شد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشن خودرو»، علی احمدی معاون برنامه ریزی جامع تولید این شرکت با اعلام این خبر اظهار داشت: با وجود محدودیت در سفارش گذاری سالانه ورق از سوی فولاد مبارکه و وجود شرایط محیطی که باعث زنگزدگی، پاره گی و از دست دادن خواص مکانیکی در ورقهای مصرفی 0.8 میشود، شرکت زامیاد نیز در راستای هدفمندسازی و کاهش هزینه ها با تشکیل کار گروه تخصصی متشکل از واحدهای برنامه ریزی، مهندسی و ساخت قطعات به بررسی روند تهیه، تامین و چگونگی سفارش گذاری ورقهای فولادی بدنه خودرو، مصرفی در این شرکت پرداخت.

وی افرود: کارگروه تخصصی مذکور با بررسی موضوعاتی از جمله گروه بندی، ادغام ابعاد برش ورق و استفاده از اندازه مشترک ورق توانستند با کاهش سفارش گذاری از 400 تن به 100 تن در هر سفارش و ذخیره 25 درصدی سرمایه در این فرآیند را محقق سازند.

معاون برنامه ریزی تولید شرکت زامیاد بیان داشت: با برنامه ریزی و تصمیمات اتخاذ شده در این پروژه که در نوع خود کم نظیر است با تهیه سایز برش مشترک برای گروه های ورق مصرفی و تبدیل چهار سایز برش به یک سایز در ورق 0.8، به میزان 13.330 کیلوگرم به ارزش تقریبی 50 میلیون تومان در هر ماه را حاصل کرده است.

احمدی گفت: با بهره گیری از روش کارشناسی شده در این مبحث نه تنها صرفه جوی چشمگیری در روند تهیه، تامین و ذخیره سرمایه در این بخش محقق گردیده است، بلکه به همت کار گروه تخصصی مذکور با هدفمندسازی و افزایش بهره وری، کاهش ضایعات تولید را که از اهمیت بالایی برای یک بنگاه تولیدی برخوردار است را نیز شاهد هستیم.