ضربه صنعت خودرو از خودروهای چینی

دبیر انجمن قطعات خودرو و نیرو محرکه استان اصفهان گفت: علاوه بر کاهش تولید شرکت های خودروساز، ورود بی سابقه خودروهای چینی هم این صنعت را در وضعیت نامناسبی قرار داده است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، بهزاد زندیان اظهار داشت: در صورت تعیین قیمت در بازار، با توجه به زیربنای تولید خودرو در کشور و وجود صنایعی مانند فولاد، در مدت زمان دو تا سه سال این صنعت جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.
وی با مادر صنایع خواندن صنعت خودرو گفت: رونق صنعت خودرو اثر مثبتی بر اشتغالزایی و همچنین راه اندازی چرخ دیگر صنایع خواهد داشت.
زندیان با اشاره به مشکلات قطعه سازان گفت: کاهش تولید شرکت های خودروساز، قطعه سازان را با رکود مواجه کرده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر کاهش تولید شرکت های خودروساز، ورود بی سابقه خودروهای چینی هم این صنعت را در وضعیت نامناسبی قرار داده است.
زندیان با اشاره به تعطیلی تعدادی از خطوط تولید واحدها، نبود مواد اولیه در مواردی را از علت های تعطیلی این خطوط ذکر کرد.
دبیر انجمن قطعات خودرو و نیرو محرکه استان اصفهان به مطالبات چند میلیاردی سازندگان قطعه از خودروسازان اشاره کرد و گفت: این مسئله کمبود نقدینگی شرکت های قطعه ساز را به دنبال داشته است و باعث شده آنها نتوانند بدهی های خود را به موقع پرداخت کنند.
دبیر انجمن قطعات خودرو و نیرو محرکه استان اصفهان از دولت منتخب خواست تا در اولین اقدام خود برای سر و سامان دادن به وضع صنعتگران خودرو، مدارای بیشتر بانک ها و دستگاه های دولتی با تولیدکنندگان قطعات خودرو را در دستور کار قرار دهد.
زندیان گفت: شورای پول و اعتبار با کاهش سود بانکی می تواند به پایداری و بقای این صنعت کمک کند، همچنین با دادن تنفس برای بازپرداخت بدهی های معوق قطعه سازان، فرصتی برای بازسازی به آنها بدهد.
وی ثبات نرخ ارز و تعادل در واردات تعرفه خودرو را از دیگر خواسته های قطعه سازان از دولت یازدهم دانست.
دبیر انجمن قطعات خودرو و نیرو محرکه استان اصفهان بیان کرد: صنعت خودرو وابستگی شدیدی به دیگر خودروسازان در جهان دارد و بهبود روابط با دیگر کشورها موجب پیشرفت صنعت خودرو خواهد شد.