عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : در شرایط کنونی اختصاص ارز مبادله ای و تسهیلات به شرکتهای خودروساز و از سویی ارائه وام های خرید خودرو و عدم دخالت سیاسیون در امر تخصصی تولید خودرو ، می تواند تا حدود زیادی راهگشای مشکلات خودروسازان و بهبود وضعیت تولید در صنعت خودرو شود. سید محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با اشاره به روند افت تولید خودرو در سال جاری و تدوام مشکلات نقدینگی شرکتهای خودروساز افزود : دولت باید تکلیف خودش را با خودروسازان روشن کند در صورتی که دولت متولی امر خودروسازی است باید مشکلات و موانع این صنعت را برطرف نماید و چنانچه معتقد است که متولی خودروسازی در کشور نیست چرا در مسائل صنعت خودرو دخالت می نماید. وی تاکید کرد : در صورتی که دولت قادر به پرداخت ارز مرجع به خودروسازان نیست اما مسلما می تواند ارز مبادله ای را به این صنعت تخصیص دهد چرا که در صورت عدم اختصاص ارز مبادله ای و استفاده شرکتها از ارز آزاد ، قطعا این اقدام دولت موجب افزایش بی رویه قیمت خودرو خواهد شد. وی گفت : در شرایط کنونی علاوه بر لزوم اختصاص ارز مبادله ای و تامین نقدینگی لازم برای رونق تولید و بحث سرمایه در گردش شرکتهای خودروساز ، باید وام های خرید خودرو نیز با توجه به روند افزایش قیمت خودرو افزایش یابد تا امکان خرید خودروهای داخلی برای متقاضیان فراهم شود . وی همچنین بر لزوم تخصیص یارانه به صنعت خودرو تاکید کرد و اظهار داشت : در شرایطی که کشوری مانند آمریکا با ایجاد بحران مالی در شرکت جنرال موتورز ، کمک کلانی را به منظور رونق تولید و تدوام فعالیت این شرکت تخصیص می دهد چرا دولت ما یارانه و سوبسیدی را به صنعت خودرو، خصوصا دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی اختصاص ندهد در صورتی که یارانه ای توسط دولت به شرکتهای خودروساز ارائه شود ضمن اینکه این حرکت موجب رونق تولید در شرکتهای خودروساز می شود بلکه این شرکتها با تکیه بر توان خود ، امکان ادامه فعالیت خواهند داشت. نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : امروز تنها بحث صنعت خودرو مطرح نیست بلکه اشتغال بالایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت وجود دارند نیز در این جریان بسیار مهم است بنابراین در صورتی که این صنعت دچار مشکل شود ، کل فضای اشتغال کشور دچار بحران خواهد شد.
بیاتیان در ادامه بر لزوم تثبیت قیمت خودرو تا پایان سال تاکید کرد و اظهار داشت : باید قیمت خودرو تا پایان امسال ثابت بماند چرا که هر گونه افزایش قیمت ،کاهش خرید خودرو را در برخواهد داشت و در این جریان ضرر و زیان شرکتهای خودروساز بیش از گذشته خواهد شد. وی تاکید کرد : در کنار تثبیت قیمت خودرو چنانچه یارانه و تسهیلاتی به شرکتهای خودروساز تخصیص یابد تا حدودی این حرکت می تواند فشار مالی خودروسازان و مشکل سرمایه در گردش شرکتهای خودروساز را برطرف نماید. وی با اشاره به تاثیر منفی ادامه افت تولید خودرو بر شرکتهای داخلی گفت : شرکتهای خودروساز در این شرایط باید تلاش نماید تا افزایش تولید داشته باشند چرا که در این جریان و در نتیجه کمبود عرضه به بازار و افزایش تقاضا ، شرکتهای چینی و وارداتی بازار خودرو را غصب خواهند کرد و این سود به جیب دلالان و واسطه ها و وارد کنندگان خواهد رفت و در این راستا شرکتهای خودروساز داخلی متضرر خواهند شد. وی افزود : شرکتهای خودروساز باید با همکاری وزارتخانه های صنعت و معدن ، اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در خصوص اوضاع نابسامان افت تولید خودرو در کشور تصمیم گیری نمایند و این شرایط را به نحوی مدیریت نمایند تا شوکی به بازار خودرو وارد نشود قطعا در این جریان مجلس نیز کمک خواهد کرد .