ضرورت تغییر در بدنه خودرو برای 2 ایربگ

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تغییر در بدنه خودروها برای نصب دوایربگ، گفت: مصوبه ابلاغی درباره مهلت جدید به خودروسازان برای نصب دو ایربگ به دلیل برخی محدودیت ها و مصوبه دولت بوده و براین اساس 20 درصد خودروها مجازند تا با یک ایربگ تولید شوند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، محسن صالحینیا صریح کرد: در مورد برخی خودروها نیز به دلیل تغییراتی که باید در بدنه و جلوی خودرو جهت نصب ایربگ صورت گیرد، نیاز به زمان بیشتر وجود دارد و براین اساس 20 درصد خودروها مجازند با یک ایربگ تولید شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که سازمان استاندارد با وجود عضویت در هیات دولت از این مصوبه اظهار بی اطلاعی کرده است، تصریح کرد: شورای استاندار وکارگروه زیربنایی از کارگروههای اصلی هیات دولت است و در هر حال مصوبه تمدید مهلت زمانی خودروسازان برای نصب دو ایربگ از مصوبات هیات دولت بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مصوبات دولت لازم الاجراست و مصوبات اخیر بر مصوبات قبلی ارجح است.

صالحی نیا یادآور شد: در شرایط فعلی برخی مدل ها با محدودیت هایی مواجه است و دستگاه تصمیم گذار را مجبور می کند که مصوباتی متناسب با شرایط محدودیت ها داشته باشد.

وی بیان کرد: در برخی خودروها به دلیل برخی محدودیتها در تأمین ایربگ، مشکلاتی وجود دارد و در مورد برخی خودروها نیز به دلیل تغییراتی که باید در بدنه و جلوی خودرو جهت نصب ایربگ صورت گیرد، نیاز به زمان بیشتر وجود دارد.

به گزارش پانا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر تأمین برخی قطعات و سنسورها جهت نصب ایربگ بر روی خودرو با محدودیت روبرو است که به همین دلیل از دولت خواسته شد تا زمان اجبار نصب دو ایربگ بر روی خودروها مورد بازنگری قرار گیرد.

وی عنوان کرد: موضوع مهلتدهی به خودروسازان برای نصب دو کیسه هوا در جلسه کارگروه حمایت از تولید با حضور معاون اول رئیس جمهور مصوب و قرار شد جدول زمانبندی توسط وزارت صنعت و سازمان استاندارد تهیه شود.
صالحی نیا توضیح داد: بر این اساس قرار شد 20 درصد خودروها مجوز داشته باشند تا بدون نصب دو ایربگ و فقط با یک ایربگ تولید شوند.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه مهلتدهی به خودروسازان برای نصب دو ایربگ بر روی تولیداتشان با تشخیص وزارت صنعت و سازمان استاندارد در قالب یک جدول زمانبندی شده انجام خواهد شد، افزود: طبق مصوبه دولت، مهلت جدید خودروسازان توسط وزارت صنعت و با هماهنگی سازمان استاندارد تعیین خواهد شد.