کرمی خبر داد:
طرح اسقاط خودرو فرسوده ویژه ماه رمضان


سرپرست معاونت نوسازی ناوگان حمل ونقل نوید آغاز طرح اسقاط خودروهای فرسوده ویژه ماه مبارک رمضان با شرایط پرداخت استثنایی را اعلام نمود.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، مهندس کرمی با اعلام این خبر گفت: کلیه دارندگان خودروهای سواری مدل 360 الی 1366 می توانند در این طرح با مراجعه به سایت www.nosazinavgan.ir و مشارکت در طرح خودروهای فرسوده از مبلغ استثنایی ویژه هفده میلیون ریالی از محل منابع شماره گذاری خودروهای وارداتی بهرهمند شوند.
وی افزود: تفاوت این طرح با طرحهای گذشته، میزان مبالغ دریافتی مالکان خودروهای فرسوده و زمان بسیار کوتاه انجام فرآیند آن میباشد.
سرپرست معاونت نوسازی ناوگان حمل و نقل افزود: مالکان خودروهای فرسوده وانت، مینیبوس، اتوبوس و کامیون نیز میتوانند با شرکت در این طرح از مزایای مربوطه برخوردار شوند.
به گزارش ایسنا، کرمی همچنین میزان کمک بلاعوض دولت و سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده را بر اساس جدول ذیل تشریح نمود:
1- خودروی فرسوده سواری، کمک بلاعوض دولت 15 میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده دو میلیون ریال، جمع کل دریافتی توسط متقاضی 17 میلیون ریال.
2- خودروی وانت یک تن، کمک بلاعوض دولت 10 میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده دو میلیون ریال، جمع کل دریافتی توسط متقاضی 17 میلیون ریال
3- خودروی وانت دو تن، کمک بلاعوض دولت 20 میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده دو میلیون ریال، جمع کل دریافتی توسط متقاضی 17 میلیون ریال
4- خودروی مینیبوس، کمک بلاعوض دولت 30 میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده 60 درصد وزن
5- خودروی اتوبوس، کمک بلاعوض دولت 10 میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده 60 درصد وزن
6- خودروی کامیون، کمک بلاعوض دولت - طبق مصوبه، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده 60 درصد وزن