طولانی ترین بزرگراه تهران کدام است؟


بی شک توسعه راه های ارتباطی در کلانشهر ها و پایتخت ها از عوامل مهم و اساسی در ارزیابی آنهابه عنوان شهرهایی توسعه یافته و یا در حال توسعه است ؛ موضوعی که کشورمان هم در چند سال گذشته در آن به توفیقاتی بسیاری دست یافته است.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، تهران با مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربع در شمال کشور ایران و جنوب دامنهٔ رشتهکوه البرز واقع شدهاست. این شهر دارای یک شبکهٔ متراکم بزرگراهی است.
تهران دارای یک شبکهی وسیع و پیچیدهی جادهای و خیابانی بوده و از آنجا که سالهاست با مشکل ترافیک مواجهاست لذا مدیران این شهر در طول سالهای گذشته به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران مجبور به طراحی و ساختن بزرگراههای مختلف شدهاند تا بتوانند معضل ترافیک را حل کنند.
در حال حاضر بزرگراه آزادگان با 36.4 کیلومتر که در موقعیت جغرافیایی شمال تا جنوب شهر قرار دارد به عنوان طولانی ترین بزرگراه شهر تهران است و پس از آن بزرگراه امام علی با 35 کیلومتر در شمال شرق تهران قرار گرفته است.
به گزارش بازار خبر، این در حالی است که بزرگراه شهید گمنام با 1 کیلومتر در مرکز شهر تهران به عنوان کوتاهترین بزرگراه تهران است.
در جدول زیر تمام بزرگراههای تهران با ذکر مسافت و موقعیت جغرافیایی آن در این شهر آورده شده است.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ