مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: برای محاسبه تورم بخشی خودروهای باقیمانده به اطلاعات دقیق و بروزی نیاز داریم و منتظر دریافت این اطلاعات به بانک مرکزی هستیم.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، علیرضا مقتدایی با بیان این مطلب اظهار کرد: اطلاعات مورد نظر باید توسط خودروسازان به کارگروه ویژه شورای رقابت و سپس به بانک مرکزی داده شود که به گفته رییس شورای رقابت هنوز این اطلاعات تکمیل نشده و نیاز به بررسی بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه هنوز اطلاعات مورد نظر ما برای محاسبه تورم بخشی خودروهای باقیمانده تکمیل نشده به ایسنا گفت: بعد از دریافت این شاخصها اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.