رییس کمیته بازیافت خودروی اتحادیه صنایع بازیافت گفت: قبل از هر اقدام صورت گرفته در کشور فرهنگسازی نیاز است که رسانهها در این زمینه نقش مهمی را ایفا میکنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از میهن صنعت، علیرضا چلویی، رییس کمیته بازیافت خودرو اتحادیه صنایع بازیافت، با بیان این مطلب که طرح خارج کردن خودروهای فرسوده از سال 85 آغاز شد، گفت: در حالی که این طرح باید سال ها قبل انجام می شد. همچنین خودروهای فرسوده با این هجمه فراوان در کشور وجود نداشت. در واقع تا به امروز 127 مرکز اسقاط فعال در کشور دایر شده که به سرعت این فرآیند افزوده است.
وی با بیان این مطلب که قبل از هر اقدام صورت گرفته در کشور فرهنگ سازی نیاز است که رسانه ها در این زمینه نقش مهمی را ایفا می کنند، افزود: فواید خارج کردن خودروهای فرسوده هیچ گاه مورد توجه مسئولان قرار نگرفت. در واقع باید توجه داشت منافع حاصل از این طرح جدای از مبلغ 15 میلیون ریالی پرداختی به صاحبان خودروها موارد بسیاری را شامل می شود.
چلویی درباره این فواید توضیح داد: میزان کاهش آلودگی و مزایای زیست محیطی این طرح به قدری بود که ما انتظار داشتیم با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند اما متأسفانه این طور نشد.