به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، فدراسیون اتومبیلرانی ایران مجدداً از بین 170 کشور دنیا به عنوان عضو کمیته خودروهای تاریخی فدراسیون جهانی انتخاب شد و کرسی عضویت ایران به نمایندگی رامین صالح خو تثبیت گردید.صالح خو در حال حاضر به عنوان مسئول کمیته خودروهای کلاسیک در فدراسیون اتومبیلرانی فعالیت می کند.