رییس شورای رقابت با تایید دریافت نامه هایی از سوی مدیران عامل شرکت های خودروسازی گفت: موضوع اصلی این نامه ها درخواست برای محاسبه مجدد تورم بخشی بخش خودرو در شش ماهه نخست سال 92 بوده است..به گزارش پارس تیونینگ ، جمشید پژویان تصریح کرد: نامهنگاری بین مدیران عامل شرکتهای خودروسازی و شورای رقابت امر چندان تازهای نیست و معمولا صورت می گیرد اما اصلیترین درخواست اخیر خودروسازان محاسبه مجدد تورم بخشی خودرو در سال 92 است که ما این مسئله را به کارگروه ارجاع دادهایم و محاسبات و بررسیها در این زمینه ادامه دارد.
وی درباره انجام مذاکرات بین شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ایجاد تغییر در روند قیمتگذاری خودرو نیز گفت: با توجه به نص صریح قانون شورای رقابت مسوول قیمتگذاری خودرو است و علم اقتصاد نیز بر این موضوع صحه گذاشته است.به همین دلیل کاملا منطقی است که این روال ادامه داشته باشد اما شورای رقابت در این زمینه تاکنون با هیچ سازمان و نهادی مذاکرهای نکرده و از ما چنین درخواستی نیز نشده است.
رییس شورای رقابت درباره علت نهایی نشدن قیمت خودروهای باقیمانده نیز توضیح داد: در طول دو هفته گذشته با توجه به تعطیلی مجلس و حضور نداشتن نمایندگانی که عضو شورا هستند و همچنین تغییر و تحولات صورت گرفته در دولت یازدهم و اضافه شدن بعضی از اعضای شورا به بدنه اجرایی کشور نتوانستیم در چند جلسه گذشته به حد نصاب برسیم و موضوعی را تصویب کنیم.
به گزارش ایسنا، پژویان افزود: از این رو تلاش میکنیم در هفته جاری و با تشکیل جلسه با حضور حداکثر اعضا بعضی از کارهای عقب افتاده از هفتههای گذشته را نهایی کنیم که یکی از اصلی ترین این مباحث بحث قیمت گذاری خودروهای باقیمانده مانند تندر 90 و مگان است که به تصویب نهایی شورا احتیاج دارد.