علت کندی نوسازی فرسوده ها چیست؟

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل با بیان اینکه به زودی مدلهای جدید خودرو برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی وارد چرخه حمل و نقل کشور میشود، گفت: افزایش قیمت خودرو از دلایل عمده کندی روند نوسازی ناوگان فرسوده کشور است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو» به نقل از فارس، سید مجتبی شفیعی اظهار داشت: در طرحهای جدید نوسازی خودروهای فرسوده، مدلهای جدید خودرو برای مشارکت در این طرح اضافه شده است ضمن آنکه ارزش گواهی اسقاط خودروهای فرسوده نیز حداقل هماکنون برابر یک میلیون و 700 هزار تومان است.
رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور افزود: البته مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده نیز میتوانند رقم بیشتری را در مقابل اسقاط وسایل نقلیه فرسوده بپردازند.
وی ادامه داد: اکنون برخی از این مراکز اعلام آمادگی کردهاند که تا یک میلیون و 900 هزار تومان نیز میتوانند در مقابل اسقاط خودروهای فرسوده بپردازند.
شفیعی بیان داشت: مدلهای 67، 68 و 69 جزء طرح عادی بوده که در طرح ویژه اسقاط خودروهای فرسوده مدلهای 57 تا 66 نیز به جمع خودروهای اسقاطی اضافه شده است.
شفیعی اضافه کرد: البته در این میان مراکز اسقاط اعلام آمادگی کردهاند که خودروهای فرسودهای که پایینتر از مدلهای اسقاطی هستند و مشمول یارانه اسقاط نمیشوند را به صورت مستقل خریداری کنند و ارزش گواهی اسقاط را به مالکان آن بپردازند.
رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور افزود: خودروسازان کشور میتوانند در جایگزینی خودروهای فرسوده دخیل باشند اما در این میان تغییر در قیمت خودرو (افزایش قیمت) موجب کند شدن روند اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی این دسته از خودروها شده است به همین جهت جایگزینی خودروهای فرسوده برای مالکان آن با صرفه اقتصادی همراه نیست.
شفیعی بیان داشت: در همین راستا و به منظور ادامهدار بودن اسقاط خودروهای فرسوده پیشنهادی را به دولت ارائه دادهایم که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر پیشنهاد ستاد مدیریت، حملونقل و سوخت کشور مورد پذیرش هیأت دولت قرار گیرد، بدون شک اسقاط خودروهای فرسوده با روند مناسبی همراه خواهد بود.
شفیعی تصریح کرد: در این طرح مشوقهایی را در قالب یارانه پرداختی برای خودروهای فرسوده در نظر گرفتهایم که میتواند موجب بهبود روند نوسازی این دسته از خودروها شود.
وی یادآور شد: طی چند روزی که از بازگشایی طرح ویژه ماه مبارک رمضان برای اسقاط خودروهای فرسوده گذشته است حدود 2500 دستگاه خودرو ثبتنام کردهاند که هر چند نسبت به سال گذشته روند رو به رشدی را نشان نمیدهد اما در مقایسه با 3 ماه گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور ابراز داشت: باید توجه داشت که تعداد خودروهای فرسوده نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.
وی یادآور شد: تاکنون بیش از یک میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است و طبیعی است که مراجعات برای اسقاط خودروهای فرسوده به تناوب کم شود.
شفیعی درباره مذاکره با شرکتهای خودروساز داخلی به منظور تأمین خودروی جایگزین اظهار داشت: باید توجه داشت که افزایش قیمتها یکی از علل کندی روند اسقاط خودروهای فرسوده شده است و مالکین این دسته از خودروها به دلیل افزایش قیمتها رغبتی برای انجام مشارکت در طرحهای نوسازی ندارند.
به گفته وی مذاکره با خودروسازان بینتیجه خواهد بود چرا که پیش از این نیز با این شرکتهای صنعتی مذاکره شده بود.
شفیعی گفت: لازم به یادآوری است که در بحث جایگزینی خودروهای فرسوده در بخش حملونقل عمومی چنان که شرکتهای خودروساز همکاری لازم را داشته باشند روند جایگزین در این بخش به مراتب با بهبود قابل ملاحظهای روبرو میشود.
وی ادامه داد: در این باره با دیگر شرکتهای خودروساز (به جز دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی) مذاکراتی انجام دادهایم که توافقاتی در حد تفاهمنامه صورت گرفته است و چنانچه به نتیجه برسد در حوزه نوسازی ناوگان تاکسیرانی خبرهای خوشی خواهیم داشت.
به گفته رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل، هم اکنون 30 هزار دستگاه خودروی فرسوده در ناوگان تاکسیرانی کل کشور در انتظار نوسازی هستند اما با توجه به وضعیت بازار خودروسازان همکاری نمیکنند.
رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور یادآور شد: طی توافقات صورت گرفته با دیگر شرکتهای خودروساز داخلی، مدلهای جدید خودرو که مونتاژ شده هستند با کیفیت بسیار مناسب در آینده نه چندان دور وارد ناوگان تاکسیرانی کشور میشوند.
شفیعی درباره آخرین وضعیت نوسازی خودروهای سنگین فرسوده ابراز داشت: افزایش قیمت این دسته از خودروها موجب کند شدن روند اسقاط در این بخش نیز شده است.
رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور بیان داشت: در کل کشور تاکنون تعداد 1078 دستگاه کامیون فرسوده جایگزین شده و 50 دستگاه کامیون نیز اسقاط نقدی شده است.
وی متذکر شد: در حوزه ناوگان فرسوده سنگین کشور لازم است که این دسته از خودروها در طرح جایگزینی مشارکت داده شوند چرا که فعالیت آنها در کشور مورد نیاز است.
وی ابراز داشت: در این باره با شرکتهای خودروساز تولید کننده خودروهای سنگین کشور مذاکراتی برای تأمین خودروهای مورد نیاز این ناوگان صورت گرفته است اما به دلیل افزایش قیمتها جایگزینی این دسته از وسایل نقلیه برای دارندگان آنها از توجیه اقتصادی برخوردار نیست.
شفیعی افزود: البته سقف تسهیلات به اندازه بیش از 100 میلیون تومان افزایش داده شده است و سقف یارانه پرداختی طی پیشنهادی به هیأت دولت افزایش خواهد یافت که در صورت موافقت با آن میتوان شاهد بهبود روند نوسازی در این بخش بود.
وی درباره ارزش گواهی اسقاط خودروهای فرسوده سنگین ابراز داشت: ارزش گواهی اسقاط این دسته از خودروها بر اساس توناژ و وزن لاشه خودروی فرسوده است و بر همین اساس عدد مشخصی نخواهد بود.
رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور در خصوص واردات خودروهای دسته دوم سنگین برای نوسازی این ناوگان گفت: این امر میتواند مفید واقع شود، در این باره پیشنهادی از سوی کشورهای توسعه یافته دریافت کردهایم که خودروهای سنگین دسته دوم که البته مدل آنها خیلی پایین نیست با قیمت بسیار مناسب برای جایگزینی خودروهای سنگین فرسوده وارد کشور شود.
شفیعی با اعلام اینکه در این باره با ممنوعیت قانونی روبرو هستیم، ابراز داشت: هماکنون در حال پیگیری برای مرتفع شدن محدودیتهای موجود هستیم.
این مقام مسئول درباره نوسازی مینیبوسهای فرسوده نیز اظهار داشت: در مورد این مسئله نیز در سال 89 تفاهمنامهای با سازمان شهرداری، سازمان محیط زیست و شهرداری تهران صورت گرفت که در آن تأمین یارانه برای تحقق این مهم در نظر گرفته شده بود.
وی یادآور شد: این تفاهمنامه متأسفانه به اجرا در نیامد اما هم اکنون آمادگی داریم تا از محل اعتباراتی که در دست داریم برای تحقق این مهم استفاده کنیم.
رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که قیمت مینیبوس در آن مقطع زمان حدود 45 میلیون تومان بود و هم اکنون قیمتها بیش از 2 برابر شده است ضمن آنکه شرکتهای خودروساز داخلی تولید مینیبوس را دیگر در دستور کار خود ندارند.