در شرایطی که حدود شش ماه از لغو مصوبه آزادسازی قیمت خودرو میگذرد، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم میگوید: بازار خودرو انحصاری نیست و کنترل قیمت باید به حداقل برسد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از دنیای اقتصاد، مهدی غضنفری که تا همین چندی پیش درگیر جدالی لفظی با رییس شورای رقابت بر سر قیمتگذاری خودرو بود، در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفته که معضل خودروسازان «قیمتگذاری» نیست. به گفته وی، تا وقتی تیراژ تولید خودروسازان به ظرفیت اسمی نزدیک نشود، قیمت تمام شده به طور جدی کاهش نمییابد و این ناکارآمدی در پر کردن ظرفیت خالی، قیمت تمام شده را بالا میبرد.
غضنفری ادامه داده که باید کمک کرد تا خودروسازان سقف ظرفیت اسمی تولید خود را بالا ببرند و تا زمانی که تیراژ رشد نکند و به خودروساز بگویند زیر قیمت بفروشد، مشکل تولید پابرجا خواهد ماند. وزیر «صنعت، معدن و تجارت» همچنین تاکید کرده که در خودرو، معضل اصلی گرانفروشی نیست، بلکه با گرانی مواجه هستیم؛ یعنی بالا بودن قیمت تمام شده؛ به گفته وی، خودروساز ضرر میدهد، چون برای خودش گران تمام میشود و از آن سو مشتری هم دلخور است، چون توان خرید خودرو را ندارد. با این حساب، ما در خودروسازی بازرس نمیخواهیم، بلکه سرمایه در گردش نیاز داریم تا تیراژ تولید بالا رود و خودرو ارزان تمام شود. غضنفری با طرح این پرسش که وقتی دو خودروساز بزرگ و 12 خودروساز کوچک داریم و تعرفه واردات خودرو نیز 40 درصد است، آیا باز هم بازار خودرو انحصاری است، گفته که شورای رقابت باید به جای ورود به عرصه قیمتگذاری، خط و مرز انحصار را مشخص میکرد چون هنوز هیچ نهادی مرزهای انحصاری بودن یا نبودن را تعریف نکرده است. او با دفاع از آزادسازی قیمت، تاکید کرده که اگر اجرای این مصوبه ادامه پیدا میکرد، حتما قیمت خودرو به تدریج پایین میآمد و هیچ خودروسازی نمیتوانست گرانتر بفروشد، چون بازار خود را در مقابل دیگران از دست میداد.
اظهارات وزیر «صنعت، معدن و تجارت» دولت در شرایطی است که هماکنون شورای رقابت مسوول قیمتگذاری خودرو است. از آن سو مردم و خودروسازان نیز بابت قیمت خودرو دچار سردرگمی شده و تکلیف خود را نمیدانند و منتظرند تا دولت جدید تکلیف را مشخص کند.