معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت طی اطلاعیهای از کلیه متقاضیان ثبت نام شده در طرحهای نقدی که پیش از این ثبت نام کردهاند (قبل از سال 1392)، جهت تحویل خودرو فرسوده و طی فرآیند اسقاط دعوت بعمل آورد.به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، فرصت ثبت نام این دسته از متقاضیان تا پایان تیرماه سال جاری است و متقاضیان می توانند با مراجعه به وبگاه های www.nosazin.net و www.nosazinavgan.ir ضمن ثبت نام مجدد، فرآیند اسقاط خودرو خود را دنبال کنند.

گفتنی است، ثبت نام متقاضیان صرفا تا زمان مذکور ادامه داشته و بعد از زمان اعلام شده، ثبت نام حذف شده و ادامه فرآیند امکان پذیر نخواهد بود.