دادستان تهران خبر داد
فرار متهم اصلی پرونده کلاهبرداری شرکت صدرا

دادستان تهران با تشریح آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری شرکت صدرا گفت: در پرونده شرکت صدرا، افراد خودروی فرسوده خود را تحویل داده اند تا وام بگیرند که در مجموع پول کلانی سپرده گذاری شده است. اما متهم اصلی فرار کرده و پلیس باید هرچه سریعتر او را دستگیر کند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، عباس جعفری دولت آبادی در مورد پرونده کلاهبرداری شرکت صدرا گفت: این پرونده 600 شاکی دارد که تا سه هزار نفر هم افزایش خواهد یافت. در این پرونده افراد خودروی فرسوده خود را تحویل داده اند تا وام بگیرند که در مجموع پول کلانی سپرده گذاری شده است. اما متهم اصلی فرار کرده و پلیس باید هرچه سریعتر او را دستگیر کند.