مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
قائم مقام سازمان محیط زیست :
فردا خودروهای یورو 2 شماره نمی شود
قائم مقام سازمان محیط زیست با بیان اینکه فردا آخرین مهلت خودروسازان برای انطباق محصولاتشان با استاندارد یورو 4 است، گفت: بر همین اساس پلیس راهور ناجا خودروهایی که با استاندارد یورو 2 تولید میشوند را شمارهگذاری نمیکند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پارس تیونینگ علی محمد شاعری در گفتوگو با فارس اظهارکرد: فردا آخرین مهلت خودروسازان برای ارتقای سطح استاندارد محصولاتشان به استاندارد یورو 4 است.
قائم مقام سازمان محیط زیست افزود: بر اساس مصوبه دولت از ابتدای تیرماه سال جاری شرکتهای خودروساز مکلف به تولید و عرضه خودرو با استاندارد یورو 4 هستند و بر همین اساس نیز پلیس راهور ناجا اختیار دارد از فردا از شمارهگذاری خودروهای یورو 2 در 8 کلانشهر کشور خودداری کند.
وی بیان داشت: بر اساس گزارشهای ارسالی از شرکتهای خودروسازی هماکنون 70درصد خودروهای تولید داخل(از نظر تیراژ)منطبق با استاندارد یورو 4 تولید میشوند و گواهیهای لازم را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کردهاند.
به گفته شاعری، تولید این میزان خودرو با استاندارد یورو 4 برای 8کلانشهر کشور کافی است.
قائم مقام سازمان محیط زیست با بیان اینکه اولویت نخست این سازمان تولید و عرضه خودرو با استاندارد یورو 4 در 8کلانشهر کشور است، یادآور شد: مابقی خودروها حداکثر طی 2 ماه آینده منطبق با استاندارد یورو 4 تولید و عرضه میشود.
وی بیان داشت: نیروی انتظامی از فردا خودروهایی را که در 8 کلانشهر کشور اعم از استانهای تهران، اهواز، اصفهان،شیراز، مشهد، اراک، کرج و تبریز منطبق با استاندارد یورو 4 باشد شمارهگذاری میکند و در غیر این صورت نسبت به شمارهگذاری خودروهای تولیدی منطبق با استاندارد یورو 2 ممانعت میکند.
این مقام مسئول درباره تولید بنزین یورو4 خاطرنشان کرد: تولید و عرضه بنزین با استاندارد یورو 4 آغاز شده است به طوریکه در اواسط هفته گذشته بنزین یورو 4 در 20 جایگاه سوخت استان تهران عرضه شد؛ البته به توزیع بنزین با استاندارد جهانی به تدریج در سایر نقاط و شهرهای کشور آغاز میشود.