به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، براساس تازهترین گزارش انجمن جهانی خودروسازان در سال 2011 فروش انواع خودرو در ایران به یک میلیون و 630 هزار دستگاه رسیده بود که این رقم در سال گذشته به یک میلیون دستگاه کاهش یافت.

همچنین فروش خودرو در ایران در سال 2012 به پایینترین سطح خود طی پنج سال اخیر و از سال 2007 تاکنون رسید. در سال 2007 فروش خودرو در کشور به یک میلیون و 37 هزار و 900 دستگاه رسیده بود و قبل از آن فروش خودرو در ایران زیر یک میلیون دستگاه بود.
اوج فروش خودرو در ایران مربوط به سال 2011 به میزان یک میلیون و 630 هزار دستگاه خودرو میشود.
به صورت تفکیک شده نیز فروش خودروهای سواری در ایران طی سال گذشته میلادی با کاهش 38.5 درصدی به 860 هزار دستگاه رسید. در حالی که فروش خودروهای تجاری با افت 39.1 درصدی بالغ بر 140 هزار دستگاه شد.
اوج فروش خودروهای سواری و تجاری در ایران به ترتیب مربوط به سال 2011 به ترتیب با یک میلیون و 400 هزار دستگاه و 230 هزار دستگاه است.
با احتساب فروش یک میلیون دستگاه خودرو، ایران در سال 2012 شانزدهمین بازار بزرگ خودروی جهان بود. سهم ایران از بازار جهانی خودرو نیز به حدود 1.2 درصد رسید.
فروش جهانی خودرو در سال 2012 با افزایش 4.8 درصدی نسبت به سال 2011 به 81 میلیون و 739 هزار و 96 دستگاه رسید. در سال 2012 بالاترین سطح فروش جهانی خودرو در کل تاریخ صنعت خودروسازی به ثبت رسید.

پیشتر انجمن جهانی خودروسازان تولید خودروی ایران را در سال 2012 با کاهش 40 درصدی نسبت به سال 2011 معادل 989 هزار و 110 دستگاه اعلام کرده بود. با این میزان تولید ایران با پنج پله نزول به سال 2011 در رده هجدهم بزرگترین خودروسازان جهان در سال 2012 قرار گرفت.