فروش ویژه خودروهای ام وی ام به مناسبت ماه مبارک رمضان آغاز شد.

به گزارش پارس تیونینگ شرایط به شرح زیر است:


MVM530: کارت اعتباری سفر به مبلغ ده میلیون ریال X33: کارت اعتباری سفر به مبلغ پانزده میلیون ریال
و
کمک هزینه خرید آپشن به مبلغ شش میلیون ریال فروش نقدی:

خـــودرو قیمت
MVM110 3Cyl 190،000،000 ریال
MVM110 4Cyl 200،000،000 ریال
MVM530 400،000،000 ریال
MVM X33 630،000،000 ریال
MVM315 H 380،000،000 ریال
MVM315 S 380،000،000 ریال
پیش فروش دو ماهه :
خـــودرو پرداخت اول
همزمان با ثبت نام
پرداخت دوم
زمان تحویل
سود انصراف سود مشارکت سود تاخیر زمان تحویل
MVM110 3Cyl 95,000,000 93,127,000 12% 12% 4% یک هفته پس از تکمیل وجه
MVM110 4Cyl 100,000,000 98,028,000 12% 12% 4%
MVM530 200,000,000 196,055,000 12% 12% 4%
MVM X33 315,000,000 308,787,000 12% 12% 4%
MVM315 H 190,000,000 186,253,000 12% 12% 4%
MVM315 S 190,000,000 186,253,000 12% 12% 4%

فروش اقســــــاطی :
خـــودرو پیش پرداخت دوره اقساط کارمزد تسهیلات مبلغ هر چک تعداد چک ضامن
MVM530 240,000,000 18 ماهه 18% 32,023,000 6 چک سه ماهه 2 نفر ضامن
MVM530 240,000,000 18 ماهه 17% 31,787,000 6 چک سه ماهه ضمانت نامه بانکی
X33 378,000,000 18 ماهه 18% 50,317,000 6 چک سه ماهه 2 نفر ضامن
X33 378,000,000 18 ماهه 17% 49,945,000 6 چک سه ماهه ضمانت نامه بانکی

* در شرایط فروش اقساطی در صورت تمایل مشتری به ارائه ضمانت نامه بانکی، نیازی به ضامن، گواهی فک پلاک و تصدیق امضا نبوده و تنها چک مشتری قابل قبول است.
* زمان تحویل خودروها یک ماهه می باشد.