تعویق یک ساله در استاندارد کیسه هوا
قانونی که خودروسازان بازهم وتو کردند!

هیات دولت در مصوبهای اجرای استاندارد اجباری کیسه هوای راننده را به ابتدای سال 93 و کیسه هوای راننده و سرنشین جلو را به ابتدای تیرماه 93 موکول کرد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در این باره اظهار کرد: طبق مصوبه قبلی هیات دولت، از ابتدای سال 92 نصب یک کیسه هوا و از ابتدای تیرماه سال 92 نصب دو کیسه هوا بر روی سواریها اجباری بود.
وی با بیان اینکه با این حال به دلیل مشکلات یک سال گذشته و به ویژه تحریم اخیر صنعت خودرو تامین کیسه هوای مورد نیاز برای خودروسازان ممکن نبود، خاطرنشان کرد: به همین دلیل مشکلات مربوطه به هیات دولت گزارش و اعلام شد که درصورت اصرار بر نصب کیسه هوا، تولید بسیاری از خودروها متوقف خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: به این ترتیب هیات دولت با توجه به وارداتی بودن کیسه هوا و مشکلات ناشی از تحریم، با تعویق یک ساله این استاندارد موافقت کرد بهگونهای که اجرای استاندارد اجباری کیسه هوای راننده به ابتدای سال 93 و کیسه هوای راننده و سرنشین جلو به تیر ماه سال 93 موکول شد.
وی افزود: بنابراین با مصوبه اخیرا هیات دولت، تولید خودروهای فاقد کیسه هوا در سال جاری بلامانع خواهد بود که البته خودروسازان سعی میکنند تا حد امکان محصولاتشان را با این آپشن تولید کنند.
به گزارش ایسنا، نعمتبخش با بیان اینکه مصوبه مربوطه از سوی هیات دولت به سازمانهای ذیربط ابلاغ شده است، تصریح کرد: کیسه هوا وارداتی بوده و تامین آن در حد مورد نیاز با توجه به شرایط تحریم برای خودروسازان ممکن نیست.