معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز بر ضرورت بیان شفاف و صریح صنعتگران و قطعه سازان صنعت خودرو تأکید کرد.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، امیر یزدی در دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی استان البرز در شهرک صنعتی بهارستان ضمن استعماع مشکلات کلی قطعه سازان خودرو تأکید کرد: فعالان این عرصه میبایست مسائل و دغدغه های خود را صریح بیان کنند و از اعلام موانع موجود واهمهای نداشته باشند.
وی افزود: مشکلات قطعه سازان با کلی گوییها حل نمیشود و نتیجهای نیز حاصل نخواهد شد، در این بین لازم است که قطعه سازان خودرو و خودروسازان روشن و صریح طرح مشکل نماید.
یزدی به ایلنا گفت: نماینده عالی دولت در استان مادامی که در جریان مسائل و مشکلات صنعتگران باشند میتوانند موانع موجود را به دولت اعلام کنند و راهکار عملیاتی بیندیشند.
لازم به توضیح است در پایان، برگزاری نشست مشترک نماینده عالی دولت در استان و قطعه سازان و خودرو سازان جهت بررسی دقیقتر مسائل به عنوان یکی از مصوبات در دستور کار ستاد تسهیل قرار گرفت.