پژویان اعلام کرد:
قیمتهای خارج از دستورالعمل شورا غیر قانونی است
رییس شورای رقابت اعلام کرد: نرخ تورم بخشی خودروهای باقیمانده هنوز نهایی نشده و بررسی آنها به زمان بیشتری نیاز دارد.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، بانک مرکزی همچنان در حال بررسی تورم بخشی خودروهای شرکت پارس خودرو و دیگر شرکتهای باقیمانده است، البته کارگروه بانک مرکزی به اطلاعات بیشتری نیز در این زمینه احتیاج داشت که شورا آنها در اختیارشان قرار داد.
وی درباره زمان دقیق اعلام تورم بخشی این خودروها نیز گفت: این امر بستگی به بانک مرکزی دارد و به محض این که نرخ رسمی به شورا ارائه شود قیمت خودروهای باقیمانده مشخص خواهد شد.
پژویان کلیه قیمتهای ارائه شده توسط خودروسازان که خارج از دستورالعمل شورا تعیین شدهاند را غیر قانونی دانست و گفت: قیمت تمامی خودروها باید با توجه به دستورالعمل شورای رقابت اعمال و اعلام شود و هر قیمتی خارج از این دستورالعمل غیر قانونی خواهد بود و با آن برخورد میشود.