به گزارش پارس تیونینگ به نقل ازایسنا، شهرام میرآخورلو در حاشیه نشست خبری در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه خودروسازان با توقف عرضه موجب افزایش قیمتها در بازار خودرو شدهاند، اظهار کرد: خودروسازان عرضه را از نهم بهمنماه متوقف کردهاند تا براساس قیمتهای جدید بتوانند عرضه را مجددا آغاز کنند.
وی ادامه داد: تمام خودروسازان باید در سازمان حمایت تعهدنامهای را امضا کرده و پس از آن قیمتهای تجاری را که حدفاصل قیمت بازار و محاسباتی سازمان حمایت است اعلام کنند.
مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: در قیمتهای ارسالی از سوی خودروسازان برخی قیمتهای تعیین شده بالاتر از قیمت بازار بود به همین دلیل قیمتها را به آنها عودت دادیم و قرار شد قیمتهای جدید را به زودی اعلام کنند.
وی درباره نحوه نظارت بر عملکرد خودروسازان اظهار کرد: برنامه تولید از شرکتهای خودروساز اخذ شده و به صورت ماهانه کنترل میشود. همچنین در مصوبه جدید قیمتگذاری دو بند اجرای احکام وجود دارد که بر مبنای آن اگر سازمان حمایت به این نتیجه رسید که خودروسازان ظرف شش ماه نتوانسته اند هر یک از مفاد قید شده در مصوبه را رعایت کنند، میتوان نسبت به تغییر قیمتها و برخورد با خودروساز متخلف اقدام کرد.
میرآخورلو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قیمت تعیین شده برای محصولات مدیران خودرو بعضا بالاتر از قیمتهای بازار بوده است، تصریح کرد: اینگونه نیست. به عنوان مثال زمانی که قیمت بازار آزاد خودروی ام.و.ام X33 معادل 65 میلیون تومان بود با پنج درصد پایینتر قیمت تجاری آن 63 میلیون تعیین و ابلاغ شد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن این خودروساز الزاما باید ظرف یکی دو هفته آتی قیمتهای تجاری محصولات خود را به قیمتهای محاسباتی نزدیک کند به عنوان مثال قیمت X33 باید به 55 میلیون تومان کاهش یابد.