قیمت گذاری به مجلس هم رسید

جدال وزارت صنعتیها و خودروسازان با شورای رقابت بر سر قیمت خودرو به مجلس شورای اسلامی کشید.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، عصر سه شنبه، کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در حالی میزبان مدیران عامل خودروسازی و معاونان وزیر «صنعت، معدن و تجارت» و نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین رییس شورای رقابت شد که طرفین باز هم بر سر «قیمتگذاری خودرو» جدل کردهاند، اما به نتیجه مشخصی نرسیدهاند.
در این جلسه که رییس کمیسیون صنایع نیز حضور داشته، محور بحث باز هم بر سر این بوده که قیمتگذاری خودرو حق چه کسی است؛ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یا شورای رقابت؟
اما چراغ این جدل را وزیر «صنعت، معدن و تجارت» روشن کرد؛ مهدی غضنفری هفته گذشته و چند ماه پس از ورود شورای رقابت به ماجرای قیمتگذاری خودرو، سکوت خود را شکست و انتقاداتی تند و تیز را علیه این شورا به زبان آورد و خواستار بازگشت سازمان حمایت شد. پس از او، دو تن از معاونان وی یعنی رییس سازمان حمایت و همچنین معاون امور صنایع و اقتصادی اش نیز به انتقاد از عملکرد شورا پرداختند و آنها نیز خواستار بازگشت سازمان حمایت به ماجرای قیمت خودرو شدند.
از آن سو اما مدیرکل نیروی محرکه و صنایع ماشین سازی وزارت صنعت نیز خبر داد که این وزارتخانه خواستار تغییر «پایه قیمت خودرو» در فرمول ارائه شده از سوی شورای رقابت است؛ چون این دستورالعمل با شرایط فعلی به هیچ وجه توجیه ندارد.
البته جمشید پژویان رییس شورای رقابت نیز در این مدت ساکت ننشست و پاسخ انتقادات وزارت صنعتیها را داد و صراحتا گفت ورود شورا به قیمتگذاری خودرو، قانونی است.
کار اما به اینجا ختم نشد و دیروز معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با انتقاد از عملکرد شورای رقابت مدعی شد این شورا صنعت خودرو را به نابودی کشانده است. انتقادات علیرضا شجاعی تندتر از سایر وزارت صنعتیها بود به نحوی که واکنش تند رییس شورای رقابت را نیز به دنبال داشت تا جدال طرفین بر سر قیمتگذاری خودرو وارد مرحله جدیدی شود.
آن طور که معاون برنامه ریزی وزارت صنعت عنوان کرده، سیستم تنظیمکننده قیمت در همه دنیا وجود دارد و در ایران نیز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسوول آن به حساب میآید. وی گفته که شورای رقابت فقط باید چارچوبها را در مورد انحصار مشخص کند نه آنکه وارد تعیین قیمت خودرو شود و کشور را در تله قیمتگذاری گرفتار کند. در واقع نهادی که برای رقابت طراحی شده، یک نهاد ضد انحصار است، حال آنکه این شورا وقتی به عرصه قیمتگذاری وارد شود، دچار روزمرگی شده و از رسالت اصلی خود باز میماند. او خطاب به رییس شورای رقابت گفته که قیمتگذاری آنهم به شیوه نابودی یک صنعت، در هیچ بندی از قانون نیامده و شورای رقابت از انبوه کارهایی که باید رسیدگی کند تنها به سراغ قیمتگذاری رفته است.
اما اظهارات معاون وزیر صنعت را رییس شورای رقابت بی پاسخ نگذاشت. پژویان در گفتوگو با خبرآنلاین گفته که من نمیدانم در این روزهای آخر دولت، چه اتفاقی افتاده که به یکباره آقایان (مسوولان وزارت صنعت) در مسائلی وارد شدهاند و دخالت کردند که نباید دخالت میکردند. پژویان گفته با توجه به آنکه تقریبا دو هفته دیگر از عمر این دولت باقی مانده، ظاهرا برخی این اواخر میخواهند با اظهارنظرهایی لابی کنند تا برای خودشان در دولت آینده جایی داشته باشند.
او این پرسش را مطرح کرده که کجای قانون به وزیر صنعت اجازه دادهاند تا برای شورای رقابت تصمیم گیری کنند؟ رییس شورای رقابت همچنین تاکید کرده که وزیر صنعت، معدن و تجارت خودش زبان دارد تا حرف بزند، اما به هر حال به معاون ایشان تبریک میگویم که حتی الفبای اقتصاد را هم بلد نیست و چنین صحبتهایی را مطرح میکند.
پژویان در ادامه ضمن دفاع از عملکرد شورای رقابت در موضوع قیمتگذاری خودرو تاکید کرده که اقدامات شورا سبب شد تا بازار ملتهب خودرو از آشفتگی به آرامش برسد و جهتی که به ضرر خودرو سازان بود نیز آرام شد. وی بر این موضوع نیز تاکید کرده که بخش قابل توجهی از گرانی خودرو محصول عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
در مجلس چه گذشت؟
اما ببینیم در جلسه مشترک خودروسازان و وزارت صنعتیها با رییس شورای رقابت چه گذشته است.
به گفته یک منبع آگاه، در این جلسه رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ضمن انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفته که این شورا نباید تعیین کننده قیمت خودرو باشد و تنها مجاز به ارائه دستورالعمل است.
جواد تقوی تاکید کرده خودروسازان در حال حاضر بلاتکلیف اند
و قیمت برخی محصولاتشان هنوز مشخص نشده و این نیز به عملکرد شورای رقابت برمیگردد. تقوی همچنین خواستار بازگشت دوباره سازمان حمایت به پروسه قیمتگذاری خودرو شده و تاکید کرده که قیمتها باید از طریق این سازمان به خودروسازان اعلام شود. اما رییس شورای رقابت نیز در پاسخ به تقوی گفته که این شورا تنها شش کارشناس دارد و با آنها باید به بررسی کمیتههای مختلف از جمله «خودرو» بپردازد؛ بنابراین نباید توقع داشت که شورا این همه کار را به یکباره و در کوتاه مدت انجام دهد. پژویان همچنین در مورد اینکه سازمان حمایت خواسته تا قیمتها از طریق این سازمان به خودروسازان اعلام شود، گفته که در حال حاضر شورای رقابت فقط دستورالعمل میدهد و قیمتگذاری توسط خودروسازان انجام میشود.
در جلسه دیروز هرچند مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور نیز حضور داشتهاند، اما اظهارنظر خاصی در مورد قیمتگذاری نکرده و تنها به ارائه گزارش در مورد وضع فعلی صنعت خودرو به خصوص در بخش تولید پرداختهاند. حتی بنا شده گزارشی دقیقتر نیز تهیه و در اختیار رییس مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، گزارشی که البته مباحث مربوط به قیمتگذاری نیز در آن گنجانده خواهد شد. اینکه خودروسازان در این شرایط سکوت کرده و خود را وارد دعوای وزارت صنعت و شورای رقابت نمیکنند، در نوع خود عجیب به نظر میرسد؛ کسی چه میداند، شاید به نوعی تقسیم وظایف شده و قرار است وزارت صنعت رودرروی شورا قرار بگیرد و خودروسازان تنها از مشکلات بگویند و از دور نظاره گر دعوا باشند.