لزوم تشکیل کارگروه تولید خودرو یورو ۴

مشکل عمده رعایت استاندارد برای تولید خودری با کیفیت برای استفاده از بنزین یورو ۴ارائه ندادن یک تعریف از استاندارد بنزین یورو ۴ و مشخص کردن اختیارات خودرو ساز است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، دبیر کمیته تولید کنندگان کیت گاز سوز خودرو گفت: با تشکیل یک کارگروه برای شفاف سازی استاندارد یورو ۴ و تفکیک وظایف هر بخش میتوانیم در تولید خودرو با استاندارد یورو ۴ رشد داشته باشیم.
مجدالدین دشتی، دبیر کمیته تولید کنندگان کیت گاز سوز خودرو اظهار داشت: مشکل عمده رعایت استاندارد برای تولید خودری با کیفیت برای استفاده از بنزین یورو ۴ارائه ندادن یک تعریف از استاندارد بنزین یورو ۴ و مشخص کردن اختیارات خودرو ساز است.
وی با اشاره به در نظر گرفتن همه جوانب تولید خودرو در اروپا ادامه داد: دراروپا که استفاده از بنزینی با این استاندارد بالا رایج است حتی به سایز لاستیک و میزان سایش آن توجه میشود.
دشتی افزود: خودروساز با بیاطلاعی نسبت به وظایف خود در این حوزه مواجه است و باید با شفاف سازی و ارائه تعریفی جامع در خصوص یورو ۴ و مشخص کردن وظایف هر بخش شاهد رشد صنعت خودروسازی در این حوزه باشیم.
دبیر کمیته تولید کنندگان کیت گاز سوز خودرو تشکیل کار گروه را موثر دانست و افزود: تا کنون جلسهای با حضور نمایندگان سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و خودو سازان تشکیل نشده که معضلات کارشناسی شوند و راه حلی برای آنها در نظر گرفته شود.
وی به ایلنا گفت: پس از تشکیل جلسه و تعیین یک کارگروه، راه حل تدریجی حل مسئله باید ارائه شود.