به گزارش پارس تیونینگ شرکت واسپاری ملت از آغاز فروش دو خودروی c30 و c70 از محصولات volvo خبر داد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
جدول فروش به شرح زیر است:

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ