به گذارش پارس تیونینگ شرکت واسپاری ملت از پیش فروش خودروی پرادو 4در 2013 خبر داد.
جدول فروش به شرح زیر است:

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ