شرکت واسپاری ملت از فروش تندر 90 پارس خودرو خبر داد.

به گزارش پارس تیونینگ جدول فروش به شرح زیر است:

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ