لیزینگ ملت از آغاز فروش فروری محصولات TOYOTA خبر داد.

به گزارش پارس تیونینگ جدول فروش به شرح زیر است:

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ