لیزینگ ملت از فروش فوری بی ام دبیلیو X3 خبر داد
به گزارش پارس تیونینگ فروش طبق جدول زیر است:

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ