فروش لیزینگی محصولات ABT با برند فولکس آلمان از سوی لیزینگ ملت آغاز شد.

به گزارش پارس تیونینگ این شرکت از فروش لیزینگی دو خودروی بیتل هاچبک و پاسات خبر داد.
خودروهای فوق کاردکسی بوده و پلاک شده تحویل می گردد.
خودروهای واگذار شده در قالب قرارداد رهنی بوده و در طول مدت قرارداد توسط شرکت واسپاری ملت بیمه بدنه خواهند شد.
پرداخت اقساط با دفترچه بوده که در کلیه شعب و باجه های بانک ملت سراسر کشور قابل پرداخت می باشد.
مشتری می بایست علاوه بر معرفی ضامن معتبر کاسب و کارمند با درآمد مکفی، یکفقره چک تضمین نیز به واسپاری تسلیم کند.


شرایط فروش به شرح ذیل است:

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ