شرکت واسپاری ملت از فرو دو محصول کیا و هیوندای خبر داد.

به گزارش پارس تیونینگ جدول فروش به شرح زیر است:

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ