برخی از مالباختگان شرکت تامین خودروی \"صدرا\" در پروژه نوسازی خودروهای فرسوده، در تماس با خبرگزاری ایسنا از مشکلات خود گفتهاند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، چند سال پیش ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در راستای جایگزینی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده طرح ویژهای را در این زمینه آغاز کرد. براساس این طرح، صدرا به عنوان شرکت طرف قرارداد برای جایگزینی خودروهای فرسوده تعیین و به مالکان خودروهای فرسوده معرفی شد بهگونهای که این افراد میتوانستند از طریق مراجعه به این شرکت و پرداخت حدود 10 میلیون تومان وجه نقد و استفاده از حدود 10 میلیون تومان تسهیلات بانکی نسبت به دریافت خودروهای جایگزینی مانند پژو پارس اقدام کنند.
با این حال بسیاری از افرادی که وجوه مدنظر را به حساب شرکت صدرا واریز کردهاند تاکنون موفق به دریافت خودروی مدنظر خود نشدهاند. از آن گذشته این شرکت از بازپرداخت وجوه واریزی این افراد نیز خودداری کرده است.
مسعود حسن زاده - یکی از مالباختگان شرکت صدرا - در این زمینه میگوید: سوم آبان ماه سال گذشته مبلغ 20 میلیون تومان به حساب شرکت صدرا برای دریافت خودروی پژو پارس دوگانهسوز واریز کردم با این حال اگرچه در قرارداد منعقده زمان تحویل 60 روز کاری عنوان شده بود اما هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشدهام.
وی با بیان اینکه پس از مدتها پیگیری از دریافت خودروی خود ناامید شده و خواستار اخذ وجه واریزی شدم، تصریح کرد: با این حال مسوولان شرکت از پرداخت این پول نیز خودداری میکنند. در این زمینه تعداد زیادی از مالباختگان به دادگستری شکایت کرده و به دنبال دستور قضایی تمام دفاتر شرکت صدرا در تهران پلمپ و حکم جلب مدیرعامل این شرکت نیز صادر شده است.
حسن زاده افزود: مسوولان صدرا پس از مدتها پیگیری چکی را به تاریخ بیست و دوم خرداد ماه سال جاری برای دریافت مطالبات ارائه کردند که آن چک نیز به دلیل نبودن موجودی برگشت خورده است.
وی اظهار میکند: در شرایطی که صدرا طرف قرارداد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بوده و تمام مالباختگان از طریق این ستاد و دفاتر خدمات پیشخوان دولت به صدرا معرفی شدهاند اما ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هیچگونه همکاری برای احقاق حقوق مالباختگان نکرده است.
تعداد دیگری از شهروندان نیز در تماس هایشان و ارائه مستندات اظهارات مشابهی را بیان کردهاند با این حال تلاش خبرنگاران برای برقراری ارتباط با مدیران شرکت صدرا و اخذ نظر آنها در این زمینه به نتیجه نرسید.