مانع ارزانی خودروهای وارداتی چیست؟

در شرایطی که نرخ خودروهای کرهای در بازار آزاد کاهش یافته است، شرکت واردکننده از کاهش قیمت این محصولات متناسب با نرخ بازار خودداری میکند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در یک هفته اخیر به دنبال ادامه رکود بازار و همچنین کاهش نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد کاهش یافته است.
میزان کاهش قیمتها در حدی بوده که قیمت خودروهای کرهای هیوندایی و کیا در بازار به کمتر از قیمت عرضه این خودروها از سوی شرکت واردکننده سقوط کرده است.
در این زمینه رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی کشور اظهار کرده که بیشترین کاهش قیمتها در دو برند کرهای هیوندایی و کیا اتفاق افتاده و مصرفکنندگان به جای مراجعه به شرکت واردکننده، خودروی مورد نیاز خود را از بازار تهیه میکنند.
این وضعیت در حالی است که شرکت واردکننده خودروهای کرهای از کاهش نرخ محصولات متناسب با قیمتهای بازار خودداری کرده و از آن سو نیز فروش اقساطی این خودروها را با قیمتهایی که بعضا 10 درصد گرانتر از قیمتهای بازار است، آغاز کرده است.
به گزارش ایسنا، در این شرایط مشخص نیست این شرکتها که در گذشته با اندک افزایش نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی را افزایش میدادند چرا با وجود کاهش نرخ ارز از کاهش قیمت این محصولات خودداری میکنند.