مانع تولید سوخت سبز در ایران چیست؟

پتروشیمی ایران دانش سوخت سبز دی متیل اتر را بومی کرد و این دانش فنی DME آماده واگذاری است اما با وجود تقاضا برای خرید دانش فنی و تولید دی متیل اتر، به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت های لازم از جمله جایگاه های عرضه هنوز اقدامی برای خرید دانش DME برای تولید صورت نگرفته است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، رئیس گروه پژوهش های فرایندی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با اعلام خبر فوق و با اشاره به این که DME به عنوان یک سوخت جدید در سبد سوخت جایگاه خود را تثبیت کرده است، گفت: دی متیل اتر که کم مصرف و با محیط زیست کاملا سازگار است، به زودی جایگزین گازوئیل در خودرو های دیزلی می شود.
علی اکبر نوروزی با اشاره به این که دی متیل اتر در شش ایالت کشور چین مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: دانش فنی DME در بسته های مهندسی ١٠٠ و ٨٠٠ هزار تنی بومی سازی شده است.
نبود زیرساخت مانع تولید سوخت سبز است
رئیس گروه پژوهش های فرایندی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ادامه داد: با وجود تقاضا برای خرید دانش فنی و تولید دی متیل اتر، به دلیل عدم وجود زیر ساخت های لازم از جمله جایگاه های عرضه هنوز اقدامی برای خرید دانش DME برای تولید صورت نگرفته است.
نوروزی در پایان از ورود دی متیل اتر به سبد سوخت کشور در آینده با پیگیریهای وزارت نفت خبر داد.
به گزارش ایسنا، دی متیل اتر در فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن تولید میشود و فراورده ای است با خصوصیاتی بسیار نزدیک به گازوئیل که می توان آن را از گاز طبیعی به دست آورد.
بر این اساس تولیدDME با توجه به رشد قیمت فرآورده ها از نظر اقتصادی باصرفه می شود البته با توجه به ارزش حرارتی بسیار بالای DME در مقابل گازوئیل های معمولی، کاربرد DME در موتورهای دیزلیِ قدیمی ممکن است با مسائلی رو به رو شود.
در دی متیل اتر مقدار NO2 و مشتقات سولفور بسیار پایین و کمتر از 15 ppm است؛ این موضوع نشان از مزیتهای زیستمحیطی DME دارد چرا که این ماده حالت دوستی با محیط زیست دارد و با H2O و CO2 واکنش نشان میدهد.
یکی از مهمترین بازارهای مصرف DME نیروگاهها هستند و پیش بینی می شود که این سوخت بتواند در یک نیروگاه 900 مگاواتی مصرف شود؛ همچنین تمام انتخابها برای LPG (گاز فشرده مایع) را می توان به DME تغییر داد و در حمل و نقل نیز می توان از آن استفاده به کرد.