مترو در شب های قدر رایگان است

مترو تهران به جهت تکریم شبزندهداران و تسهیل تردد آنها برای شرکت در مراسم احیا، خدمات خود را در شبهای قدر تا صبح و بصورت رایگان ارائه میکند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، احسان مقدم مدیر ارتباطات و بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه گفت: این شرکت جهت تسهیل تردد شهروندان و شب زندهداران در سطح شهر همزمان با شبهای پرخیر و برکت قدر در خطوط 1، 2 و 4، از شب تا صبح و بصورت رایگان خدماترسانی خواهد کرد.
وی افزود: زمانبندی حرکت قطارها در شبهای 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان تا صبح روز بعد در خط یک هر 15 دقیقه یکبار و در خطوط 2 و 4 هر 30 دقیقه یکبار خواهد بود.