سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: بحث افزایش قیمت خودرو، سؤالات زیادی را برای نمایندگان ایجاد کرده که برای دریافت پاسخ، وزیر صنعت روز سهشنبه در جلسه کمیسیون صنایع مجلس حاضر میشود.به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، روحالله عباسپوراظهار داشت: اعضای کمیسیون صنایع مجلس سوالات زیادی از وزیر صنعت در مورد مسائل مربوط به صنعت و تولید دارند که نعمتزاده برای پاسخگویی به این سوالات، روز سهشنبه در جلسه کمیسیون صنایع شرکت خواهد کرد.
وی ادامه داد: موضوعات زیادی مانند احتمال افزایش قیمت خودرو و اخراج کارکنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از جمله مواردی است که از وزیر صنعت سوال خواهد شد.
موید حسینی صدر نیز گفت : مجلس به دنبال طرحی است که تعرفه واردات خودرو را بردارد تا از این طریق خودرو سازی ها به خود آمده و مردم خودرو خوب با کیفیت و قیمت مناسب سوار شوند. وی ابراز امیدواری کرد دولت در آغاز کار خود مردم را نا امید نکند.