مجوز واردات خودرو برای 13 دیپلمات


روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود از صدور مجوز واردات خودرو برای 13 دیپلمات ایرانی خبر داد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، بر اساس موافقت وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که طی روزهای اخیر توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده، خودروهای 13 دیپلمات ایرانی مجوز ورود و ترخیص بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو مصوب دولت در سال 1382 را پیدا کرده اند.