محدوده تردد خودورهای وارداتی در ماکو

مدیرعامل منطقه ی آزاد تجاری ماکو از مشخص شدن محدودهی تردد خودورهای وارداتی منطقه ی آزاد تجاری ماکو خبر داد و گفت: شهروندان منطقهی آزاد تجاری ماکو فقط چهار تا شش میلیون تومان عوارض شماره گذاری برای واردات خودروهای سواری میپردازند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، علیزاده به ایسنا گفت: با توجه به پیگیری ها همهی مراحل مربوط به واردات خودرو به منطقهی آزاد تجاری، صنعتی ماکو به پایان رسید.
وی خاطر نشان کرد: براساس هماهنگی ها با فرماندهی پلیس راهور و موسسه راهگشا در خصوص شماره گذاری خودروهای وارداتی پیش بینی میشود که حداکثر تا مرداد امسال نخستین گروه خودروهای خارجی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگیهای مجاز وارد منطقه آزاد ماکو شود تا عموم از آن استفاده کنند.
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو با اشاره به اینکه هیچ عوارض گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای وارداتی به منطقه آزاد دریافت نمیشود، افزود: فقط مبلغ ناچیزی بین 40 تا 60 میلیون ریال بابت عوارض شماره گذاری و... برای خودروهای سواری اخذ میشود.
وی گفت: محدوده ی تردد خودروهای منطقه ی آزاد ماکو تا شعاع یک کیلومتری مرگنلر شامل شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت است که سازمان منطقه ی آزاد ماکو مکاتبات و پیگیری های لازم از طریق دبیرخانه ی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی با هیئت وزیران انجام داده که در صورت تصویب هیئت وزیران محدودهی تردد تا مرکز استان افزایش یابد.
علیزاده یادآور شد: طبق قوانین موجود خروج خودروهای مذکور از منطقه ی آزاد به سرزمین اصلی، یک ماه در سال طی تشریفات قانونی مجاز است که تمدید این مدت تا یک ماه دیگر طبق شرایطی امکان پذیر خواهد بود.