کمربندی شرقی شهر کرمانشاه تا 31 خرداد، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی راه آهن، مسدود خواهد بودو در مدت انسداد، تردد وسایل نقلیه از کمربندی غربی انجام خواهد شد.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از باشگاه خبرنگاران، از مرکز مدیریت راه های کشور، امروز"دو شنبه 6خردادماه 92"براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارت تصویری‏، سامانه های هوشمند ترافیک شمار برخط و گشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر، به استثنای محورهای مسدود و ممنوع ، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز بوده و تردد در آنها به روال عادی در جریان است.

محورهای مسدود تا اطلاع ثانوی:
1- محور شهداد ـ نهبندان در استان کرمان، بدلیل طغیان رودخانه های محلی.

ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:

1- آزادراه تهران- پردیس و بالعکس، واقع در استان تهران، بدلیل احداث تقاطع غیرهمسطح، از ساعت 08:00 امروز "شنبه 4 خردادماه 92" تا 08:00 چهارشنبه 8 خرداد، مسدود بوده و محور قدیم جاجرود به عنوان مسیر جایگزین توصیه می شود.
2- بزرگراه قم ـ گرمسار و بالعکس در استانهای قم و سمنان، تا 27 تیرماه 92 بدلیل تبدیل به آزادراه مسدود و جایگزین برای خودروهای سواری، آزادراه قم ـ تهران و پاکدشت ـ گرمسار و برای وسایل نقلیه سنگین قدیم قم ـ تهران ـ گرمسار و بالعکس، خواهد بود.
3-آزادراه کرج- تهران (باند جنوبی) واقع در استانهای البرز و تهران تا 10 خردادماه 92 ، شنبه ها تا سه شنبه ها، از ساعت 23 تا 4 صبح روز بعد، بدلیل نصب عرشه پل در تقاطع کاروانسرا سنگی، مسدود و محور جایگزین، جاده های قدیم و مخصوص کرج خواهدبود.
4- کمربندی شرقی شهر کرمانشاه تا 31 خردادماه 92 ، شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته، از ساعت 11 تا 14 بدلیل اجرای عملیات زیرسازی راه آهن، مسدود خواهد بود. در مدت انسداد، تردد وسایل نقلیه از کمربندی غربی انجام خواهد شد.
5- محور بهبهان ـ گچساران تا 30 خردادماه 92، بدلیل اجرای عملیات پل عبدالهی، تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع و مسیر جایگزین، محور گچساران ـ دوراهی بی بی حکیمه ـ بهبهان خواهد بود. همچنین تردد خودروهای سواری در این مدت، به صورت نوبتی انجام خواهد شد.

محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:

1- آزادراه اصفهان – کاشان ، از کیلومتر 125 تا 145 واقع در استان اصفهان تا 28 تیرماه92 ، بدلیل عملیات روکش آسفالت، تردد از طریق دو خط عبوری با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
2- محور تهران ـ مشهد، محدوده سرخه، واقع در استان سمنان تا 23 مردادماه 92 ،بدلیل عملیات احداث پل، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
3- محور کنگان ـ عسلویه واقع در استان بوشهر، تا 3 مهرماه 92، بدلیل عملیات اتصال کنارگذر کنگان به بزرگراه سیراف محدوده کیلومتر 200/4، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط، از طریق جاده کنارگذر احداثی انجام می شود.
4- محور آق قلا ـ بندرترکمن واقع در استان گلستان، از تا 31 شهریور ماه 92 ، از ساعت 7 الی 17 ، بدلیل عملیات راهسازی، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
5- محور آق قلا ـ گمیشان واقع در استان گلستان از تا 31 شهریور 92 ، از ساعت 7 الی 17 ، بدلیل عملیات راهسازی، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
6- محور گرگان – گلوگاه، حد فاصل گرگان- سه راهی یساقی، واقع در استان گلستان تا 3 خرداد ماه 92 ، از ساعت 8 الی 16 ، بدلیل عملیات لکه گیری، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
7- محور گرگان – آزادشهر، ک 100+2 (قطعه اول بزرگراه) واقع در استان گلستان تا 31 شهریور ماه 92 ، بدلیل عملیات اجرای دوربرگردان عریض نومل، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
8- محور سرخنکلاته – امیرآباد، ک 570+8 (قطعه یک کمربندی گرگان) واقع در استان گلستان تا 16 تیرماه 92 ، بدلیل احداث پل در حاشیه سواره رو، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود
9- آزادراه شهید شوشتری، پل مهدی آباد (کیلومتر20) واقع در استان خراسان رضوی تا 7 تیرماه 92 ، از ساعت 7 الی 17 ، بدلیل عملیات تعمیر دال پل، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
10- محور کاشمر ـ شادمهر، کیلومتر 3 الی 6 واقع در استان خراسان رضوی تا 13 خردادماه 92 ، از ساعت 30/7 الی 14 ، بدلیل عملیات اصلاح شیب شیروانی، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
11- بلوار کمربندی نیشابور ـ مشهد، کیلومتر 0 الی 13، واقع در استان خراسان رضوی تا 13 خردادماه 92 ، از ساعت 30/7 الی 14 ، بدلیل عملیات بهسازی و تعویض جداول آیلند بلوار کمربندی حدفاصل پل دولت آباد تا سه راهی بلوار آزادگان، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
12- محور تربت حیدریه – گناباد، کیلومتر 5 الی 6 واقع در استان خراسان رضوی تا 18 تیرماه 92 ، از ساعت 7 الی 18 ، بدلیل عملیات ماسه آسفالت، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط و از طریق کنار گذر احداثی شنی در حریم راه انجام می شود.
13- محور مشهد ـ سرخس، کیلومتر 40 الی 80 واقع در استان خراسان رضوی تا 1 تیرماه 92 ، از ساعت 30/7 الی 14 ، بدلیل عملیات ماسه آسفالت، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
14- آزادراه مشهد ـ باغچه، کیلومتر 0 الی 20 واقع در استان خراسان رضوی تا 31 شهریور 92 ، از ساعت 7 الی 17 ، بدلیل عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.