یک کارشناس صنعت خودرو اعلام کرد:
مدیران خودروسازی ما بازی خوردند


عضو دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: خودروسازی ما توان نجات خود را دارد اما باید به این نکته توجه کرد که دنیا تمایلی به خودروساز شدن ما ندارد.

امیرحسن کاکایی در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو» به گزارش پارس تیونینگ ، ضمن بیان این مطلب افزود: قطعاً خودروسازان ما اجازه نخواهند داد تا کشور با کمبود خودرو مواجه شود و طبیعتاً دنیا جهت جلوگیری از رسیدن صنعت خودروسازی ایران به خودکفایی، صادرات خودرو به کشور ما را متوقف نخواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تحریم ها به نحوی نخواهد بود که ما خودروساز شویم، تصریح کرد: چنانچه تحریم ها تا دو سال آینده ادامه داشته باشد با وجود اینکه فشار زیادی بر خودروسازان وارد می شود اما با برنامه ریزی دقیق و پیشروی بر اساس برنامه ریزی ها پس از دو سال به خودکفایی خواهند رسید.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: سال ها پیش خودروسازی کشور به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرد اما متأسفانه برخی سنگ اندازی ترمز پیشرفت های این صنعت را کشید و طی 7 سال خودروسازی به وضعیت کنونی رسید.
وی تأکید کرد: این ضرورت وجود دارد که خودروسازان به خاطر داشته باشند پس از اجرایی نمودن برنامه های خود جهت رسیدن به خودکفایی در صورت از بین رفتن تحریم ها نیز طرح های خود را نیمه کاره رها نکنند زیرا در این صورت سرمایه های درگیر شده از بین رفته و خودروسازی ما نابود خواهد شد.
کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی با برنامه ریزی های قبلی به وضعیت کنونی رسید و به گونه ای می توان گفت در این بازی مدیران خودروسازی ما بازی خوردند.